Użycie kodów przyczyn etapów

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Kod przyczyny służy do wskazania powodu, dla którego umowa dotycząca poziomu usług została anulowana lub powodu przekroczenia terminu zamówienia usług określonego w takiej umowie.

Można również określić, że kod przyczyny jest wymagany, po anulowaniu umowy SLA lub gdy przekroczy limit czasu, który jest określony w SLA dla zlecenia serwisowego.

Jeśli określono, że kod przyczyny jest wymagany, należy wprowadzić kod przyczyny w następujących sytuacjach:

 • gdy zlecenie serwisowe przechodzi w stan, w którym następuje zatrzymanie rejestrowania czasu w ramach umowy dotyczącej poziomu usług dla tego zlecenia;

 • gdy zlecenie serwisowe zostanie wycofane;

 • gdy rejestrowanie czasu zostanie zatrzymane ręcznie.

Ustaw kody przyczyn

 1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Ustawienia > Zlecenia serwisowe > Kody przyczyn etapów.

 2. W formularzu Kody przyczyn etapów kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy kod przyczyny.

 3. W polu Kod przyczyny etapów wprowadź unikatowy kod przyczyny etapu.

 4. W polu Opis wprowadź opis kodu przyczyny etapu.

 5. Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.

Wymóg podawania kodu przyczyny w wypadku anulowania umowy dotyczącej poziomu usług

 1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie serwisem.

 2. W formularzu Parametry modułu Zarządzanie serwisem kliknij łącze Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Kod przyczyny dotyczący anulowania.

Wymóg podawania kodu przyczyny w wypadku przekroczenia terminu zamówienia usług określonego w umowie dotyczącej poziomu usług

 1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie serwisem.

 2. W formularzu Parametry modułu Zarządzanie serwisem kliknij łącze Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Kod przyczyny dotyczący przekroczenia czasu.

Informacje dodatkowe

Rozpoczynanie i zatrzymywanie rejestrowania czasu dla zlecenia serwisowego