Dokumentacja usługi Microsoft Flow

Rozpocznij tworzenie i udostępnianie przepływów oraz zarządzanie nimi przy użyciu dostępnych w tym miejscu zasobów. Możesz rozpocząć od prostego przycisku lub utworzyć własne przepływy zatwierdzenia.

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak tworzyć różne typy przepływów.

Film wideo z omówieniem usługi Microsoft Flow

Zaawansowane samouczki

Dowiedz się, jak używać wyrażeń i interfejsu API REST, a także jak tworzyć łączniki niestandardowe i wykonywać inne zadania...