Tworzenie usługi IoT dla aplikacji natywnych dla chmury przy użyciu IoT Central

Średni
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Pipelines
Cosmos DB
IoT Central

W tym module opisano sposób rozszerzania aplikacji natywnej dla chmury w celu zapewnienia funkcjonalności IoT przez zintegrowanie jej składników z usługami Azure IoT i użycie usługi Cosmos DB w celu zapewnienia trwałego magazynu danych.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis architektury i składników usług IoT
  • Opis cech i funkcjonalności usługi Azure Cosmos DB
  • Integrowanie magazynów danych platformy Azure z potokami IoT
  • Implementowanie usługi Azure Cosmos DB do przetwarzania danych telemetrycznych
  • Analizowanie danych telemetrycznych i zarządzanie nimi
  • Konfigurowanie potoków IoT i zarządzanie nimi

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat przetwarzania w chmurze
  • Podstawowa znajomość platformy Azure
  • Podstawowa znajomość pojęć związanych z programowaniem
  • Podstawowa znajomość Azure Functions, ale nie jest wymagana