Tworzenie bota przy użyciu zestawu SDK Bot Framework SDK

Średni
Inżynier AI
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Usługa bota
Visual Studio Code

Dowiedz się, jak utworzyć bota przy użyciu zestawu MICROSOFT BOT FRAMEWORK SDK.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Zrozumienie zasad projektowania bota
  • Tworzenie bota przy użyciu Bot Framework SDK
  • Wdrażanie bota na platformie Azure

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tej ścieżki szkoleniowej będziesz potrzebować

  • Znajomość Microsoft Azure i Azure Portal.
  • Doświadczenie w programowaniu w języku C# lub Python. Jeśli programowanie to dla Ciebie nowość, rozważ wykonanie najpierw kroków z języka C# lub Take your first steps with Python learning path (Pierwsze kroki przy użyciu ścieżki szkoleniowej języka Python).