Oferty dotyczące danych nierelacyjnych na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Użytkownik biznesowy
Inżynier danych
Uczeń
Azure

Dowiedz się więcej na temat usług Azure Table Storage, Azure Blob Storage, Azure File Storage i Azure Cosmos DB oraz poznaj sytuacje, w których będą one przydatne.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Przypadki użycia usługi Azure Table Storage i związane z zarządzaniem korzyści wynikające z jej używania
  • Przypadki użycia usługi Azure Blob Storage i związane z zarządzaniem korzyści wynikające z jej używania
  • Przypadki użycia usługi Azure File Storage i związane z zarządzaniem korzyści wynikające z jej używania
  • Przypadki użycia usługi Azure Cosmos DB i związane z zarządzaniem korzyści wynikające z jej używania

Wymagania wstępne

Brak