Wprowadzenie do Azure DDoS Protection

Początkujący
Administrator
Architekt rozwiązań
Kierownik ds. technologii
Praktyk ds. ryzyka
Inżynier zabezpieczeń
DDoS Protection

Dowiedz się, jak chronić usługi platformy Azure przed atakiem typu "odmowa usługi" przy użyciu Azure DDoS Protection Standardowa.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć wiedzę dotyczącą następujących kwestii:

  • Wyjaśnienie typów ataków typu "rozproszona odmowa usługi" (DDoS) i składników efektywnej strategii reagowania na atak DDoS.
  • Porównaj różnice między Azure DDoS Protection Podstawowa i Standardowa.
  • Oceń Azure DDoS Protection Standard, jego funkcje i opcje architektury.
  • Wybierz podstawowe najlepsze rozwiązania, aby tworzyć usługi odporne na metody DDoS na platformie Azure.

Wymagania wstępne

Aby w pełni skorzystać ze środowiska nauki w tym module, potrzebne są:

  • Średniozaawansowa wiedza na temat pojęć związanych z siecią, takich jak routing, koncentratory, przełączniki i system DNS.
  • Wiedza na poziomie dla początkujących na temat usług sieciowych platformy Azure, w tym sieci wirtualnych, usługi Express Route, sieci VPN typu lokacja-lokacja, sieci VPN typu punkt-lokacja, sieci Azure Firewall i regionów świadczenia usługi Azure.
  • Średniozaawansowane pojęcia dotyczące zabezpieczeń, takie jak model zabezpieczeń bez zaufania, zarządzanie tożsamościami i typowe ataki sieciowe.