Opis roli Power BI administratora

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Administracja usługą Power BI to zarządzanie ustawieniami całej organizacji, które kontrolują sposób działania usługi Power BI. Użytkownicy przypisani do ról administratora konfigurują, monitorują i aprowizują zasoby organizacji. Ten moduł zawiera omówienie ról, zadań i narzędzi administracyjnych, które ułatwiają rozpoczynanie pracy.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis kluczowych składników i możliwości Power BI
  • Rozróżnienie między różnymi rolami Power BI administratora
  • Identyfikowanie typowych zadań wykonywanych przez Power BI administratorów
  • Identyfikowanie typowych narzędzi używanych przez Power BI administratorów

Wymagania wstępne

Zalecamy ukończenie ścieżki szkoleniowej Pulpit nawigacyjny w jeden dzień przed rozpoczęciem tego modułu.