Eksplorowanie modułów, pakietów i innych firm

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Azure

Dowiedz się, jak efektywnie korzystać z modułów oraz jak integrować się z pakietami i rozwiązaniami innych firm.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Organizowanie kodu w plikach, modułach i pakietach.
  • W jaki sposób te pojęcia wchodzą w interakcje.
  • Jak używać pakietów innych firm z Crates.io repozytorium.

Wymagania wstępne

  • Skonfigurowanie środowiska deweloperyjnego Zdumiuj.
  • Wiesz, jak tworzyć, edytować i uruchamiać kod Wylicz za pomocą narzędzia Cargo.