Używanie języka DAX w programie Power BI Desktop

Średni
Twórca aplikacji
Analityk danych
Power BI

Ta ścieżka szkoleniowa zawiera wprowadzenie do języka DAX (Data Analysis Expressions) i zapewnia podstawowe umiejętności wymagane do usprawniania modeli danych za pomocą obliczeń. Zaczyna się od opisu struktury modelu w programie Power BI Desktop i sposobu jej rozszerzania przy użyciu obliczeń DAX. Następnie przedstawiono sposoby pisania formuł w języku DAX i różne typy obliczeń modelu, w tym tabele i kolumny obliczeniowe oraz miary. Wprowadzane są konteksty oceny, a w kolejnych lekcjach pokazano, jak pisać formuły w języku DAX, które modyfikują kontekst filtru. Na koniec nauczysz się pisać wyrażenia w języku DAX przy użyciu funkcji analizy czasowej i funkcji iteratora.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module dowiesz się więcej na temat struktury modeli programu Power BI Desktop oraz zapoznasz się z podstawowymi informacjami dotyczącymi projektu schematu gwiazdy, zapytaniami analitycznymi i konfiguracją wizualizacji raportu. Moduł ten stanowi silną podstawę, dzięki której możesz dowiedzieć się, jak optymalizować projekty modeli i dodać obliczenia modelu.

W tym module dowiesz się, jak pisać formuły języka DAX do tworzenia tabel obliczeniowych, kolumn obliczeniowych i miar, które są różnymi typami obliczeń modelu. Ponadto dowiesz się, jak pisać i formatować formuły języka DAX składające się z wyrażeń, które korzystają z funkcji, operatorów, odwołań do obiektów modelu, stałych i zmiennych.

W tym module dowiesz się, jak dodawać tabele obliczeniowe i kolumny obliczeniowe do modelu danych. Poznasz również sposób opisywania kontekstu wiersza, który jest używany do oceny formuł kolumn obliczeniowych. Istnieje możliwość dodawania kolumn do tabeli przy użyciu dodatku Power Query, dlatego dowiesz się również, kiedy najlepiej utworzyć kolumny obliczeniowe zamiast kolumn obliczanych dodatku Power Query.

W tym module dowiesz się, jak korzystać z miar jawnych i niejawnych. Zaczniesz od tworzenia prostych miar podsumowujących pojedynczą kolumnę lub tabelę. Następnie utworzysz bardziej szczegółowe miary bazujące na innych miarach w modelu. Dowiesz się również, jakie są podobieństwa i różnice między kolumnami obliczeniowymi i miarami.

W tym module poznasz możliwości funkcji iteracyjnych i dowiesz się, jak używać ich w obliczeniach DAX, takich jak niestandardowe podsumowania, rankingi i łączenie.

Kontekst filtru opisuje filtry, które mają zastosowanie podczas oceniania miary lub wyrażenia miary.

Analiza czasowa odnosi się do obliczeń dotyczących dat, miesięcy, kwartałów lub lat.