Ogłoszenie nowoczesnych zasad cyklu życia firmy Microsoft

Pierwotnie opublikowane: czwartek, 25 sierpnia 2016 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Zasady cyklu życia firmy Microsoft zwykle dotyczyły dwóch różnych typów produktów: Usługi lokalne i internetowe. Firma Microsoft uprościła te zasady, rozszerzając istniejącą obsługę techniczną i wsparcie bezterminowo dla niektórych produktów i usług.

W przypadku produktów podlegających zasadom nowoczesnego cyklu życia firma Microsoft powiadomi o tym co najmniej 12 miesięcy przed zakończeniem pomocy technicznej, jeśli nie jest oferowana żadna kolejna usługa, z wyłączeniem bezpłatnych usług lub wersji zapoznawczych. Produkty z istniejącymi zasadami cyklu życia będą nadal obsługiwane zgodnie z [opublikowanymi datami zakończenia wsparcia]https://docs.microsoft.com/lifecycle/products).

Wymagania dotyczące nowoczesnych zasad cyklu życia są zdefiniowane poniżej:

  1. Klienci muszą być na bieżąco zgodnie z wymaganiami dotyczącymi obsługi i licencjonowania opublikowanymi dla produktu lub usługi.
  2. Klienci muszą posiadać prawa do korzystania z produktu lub usługi.
  3. Firma Microsoft musi w danym czasie oferować pomoc techniczną dotyczącą produktu lub usługi.
    Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi nowoczesnych zasad.