Windows 10 Mobile, wydany w kwietniu 2017

System Windows 10 Mobile, wydany w kwietniu 2017 r., jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Ważne

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego
Windows 10 Mobile, wydany w kwietniu 2017 04/25/2017 06/11/2019