Instalacja integracji programu BHOLD z programem FIM MIM

Uwaga

Moduły BHOLD Model Generator, BHOLD Analytics i BHOLD FIM Integration zostaną usunięte z pakietu BHOLD, ponieważ te moduły są zależne od programu Microsoft Silverlight, który zakończy się 12 października 2021 r.

Moduł integracji BHOLD FIM jest przestarzały i nie jest zalecany w przypadku nowych instalacji. Aby połączyć program FIM Sync lub MIM Sync z BHOLD Core, zamiast tego użyj łącznika zarządzania dostępem BHOLD. Aby uzyskać informacje na temat instalowania i używania modułu łącznika zarządzania dostępem, zobacz Access Management Connector Installation and Test Lab Guide: BHOLD Access Management Connector (Przewodnik po instalacji łącznika zarządzania dostępem i laboratorium testowym: łącznik zarządzania dostępem pakietu BHOLD).