Błąd kreatora w programie Access 2010 po zainstalowaniu pakietu Office 2010 z dodatkiem SP1

Symptomy

Podczas korzystania z kreatorów wbudowanych w programie Microsoft Access 2010 (64-bitowa) z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Nie można otworzyć bazy danych, ponieważ nie można odczytać zawartego w niej projektu VBA. Bazę danych można otworzyć tylko wtedy, gdy projekt VBA zostanie najpierw usunięty. Usunięcie projektu VBA powoduje usunięcie całego kodu z modułów, formularzy i raportów. Przed próbą otwarcia bazy danych i usunięcia projektu VBA należy zrobić kopię zapasową bazy danych.

Po wybraniu przycisku OK w tym komunikacie może zostać wyświetlony dowolny z następujących komunikatów o błędach:

Nie można zaktualizować. Baza danych lub obiekt jest tylko do odczytu.

Projekt języka Visual Basic for Applications w bazie danych jest uszkodzony.

Program Microsoft Access nie może znaleźć kreatora. Ten kreator nie został zainstalowany lub w rejestrze systemu Windows jest nieprawidłowe ustawienie lub ten kreator został wyłączony.

Uwaga

Ten problem dotyczy 64-bitowej wersji programu Access 2010 (64-bitowej). Nie występuje to w 32-bitowej wersji programu Access 2010.

Przyczyna

Po zainstalowaniu programu Access 2010 z dodatkiem SP1 nie można pomyślnie zaktualizować wbudowanych plików kreatora.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Access 2010.

 2. Otwórz Eksploratora plików. W tym celu wybierz pozycję Start, wpisz plik, a następnie wybierz pozycję Eksplorator plików z listy wyników.

 3. Upewnij się, że rozszerzenia plików są widoczne. W tym celu wybierz wstążkę Widok, a następnie zaznacz pole wyboru Rozszerzenia nazw plików w grupie Pokazywanie/ukrywanie.

  Zaznacz pole Rozszerzenia nazw plików.

 4. Zmień nazwę następujących plików na ( <filename> stare rozszerzenie).

  Oryginalna nazwa pliku Zmień nazwę na:
  Acwzmain.accde acwzmain.old
  Acwzlib.accde Acwzlib.old
  Acwztool.accde Acwztool.old
  Utility.accda Utility.old

Uwaga

Te pliki znajdują się w folderze c:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ACCWIZ. 5. Uruchom program Access.

Czy problem został rozwiązany?

Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Informacje

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.