Projektowanie przepływów w programie Microsoft Visio

Projektant usługi Power Automate to zaawansowane narzędzie, w którym można skonfigurować wszystkie szczegóły logiki. Czasami jednak chcesz tylko naszkicować logikę przepływu przed rozpoczęciem tworzenia przepływu. W tym celu należy użyć programu Microsoft Visio bezpośrednio z poziomu usługi Power Automate.

Porada

Wiele procesów w organizacji korzysta z tego samego modelu i różni się tylko niewielkimi szczegółami. Możesz zaoszczędzić czas pracownikom organizacji, tworząc w programie Visio główny model przepływu pracy, który będzie można dostosowywać za pomocą specjalistycznych parametrów.

Wymagania wstępne

 • Konto Power Automate
 • Aplikacja klasyczna programu Microsoft Visio (wersja w języku angielskim).
 • Doświadczenie w korzystaniu z programu Microsoft Visio.

Projektowanie przepływu pracy w programie Visio

 1. Zaloguj się w Power Automate.

 2. Wybierz pozycję Szablony w panelu po lewej stronie.

  Wybieranie szablonów w panelu po lewej stronie

 3. Wybierz z listy pozycję Visio.

  Filtrowanie w celu wyświetlenia szablonów programu Visio

 4. Wybierz szablon Podstawowy diagram BPMN usługi Flow z listy szablonów programu Visio.

  Wybieranie szablonu programu Visio

  Ważne

  Program Visio wyświetli ostrzeżenie, że pliki z Internetu mogą uszkodzić urządzenie. Jeśli masz pewność, że wszystko jest w porządku, wybierz pozycję TAK w komunikacie ostrzegawczym.

  Uwaga z ostrzeżeniem dotyczącym plików z Internetu

 5. Zostanie uruchomiony projektant programu Visio.

  Widok projektanta programu Visio

 6. Zaprojektuj swój przepływ pracy, używając podstawowych kształtów BPMN.

  Podstawowe kształty BPMN

Przygotowanie do wyeksportowania przepływu pracy do programu Power Automate

Wykonaj następujące kroki, aby przygotować swój przepływ pracy, aby można go było wyeksportować do usługi Power Automate.

 1. Wybierz kartę Proces.

 2. Wybierz pozycję Przygotuj do eksportu z grupy ikon usługi Power Automate.

  Wybieranie ikony Przygotuj do eksportu

  Zostanie otwarta grupa Przygotuj do eksportu.

  Grupa Przygotuj do eksportu

 3. Na karcie Mapowanie przepływu w grupie Przygotuj do eksportu zamapuj swój diagram BPMN na kontrolki usługi Power Automate.

 4. Na karcie Wyzwalacze i działania w grupie Przygotuj do eksportu zamapuj swój diagram BPMN na wyzwalacze i działania usługi Power Automate, wybierając każdy kształt, a następnie wybierając wyzwalacz lub działanie, które ma reprezentować ten kształt w usłudze Power Automate.

Przepływ pracy jest gotowy do eksportu, jeśli na kontrolce Przygotuj do eksportu nie ma żadnych problemów.

Brak problemów

Eksportowanie przepływu pracy

 1. Wybierz przycisk Eksportuj do przepływu, aby wyeksportować diagram przepływu pracy do usługi Power Automate.

 2. Określ nazwę przepływu, a następnie wybierz przycisk Utwórz przepływ.

  Tworzenie przepływu

 3. Powinien zostać wyświetlony raport o powodzeniu podobny do poniższego.

  Sukces

Teraz możesz uruchomić przepływ lub wprowadzić w nim zmiany w projektancie usługi Power Automate, tak jak w przypadku każdego innego przepływu.

Porada

Korzystaj z funkcji udostępniania i komentowania w programie Visio, aby współpracować z wieloma uczestnikami projektu i szybko tworzyć kompletne przepływy pracy.

Więcej informacji