Funkcja LN

Zwraca logarytm naturalny liczby. Podstawą logarytmów naturalnych jest stała e (2,71828182845904).

Składnia

LN(<number>)

Parametry

Termin

Definicja

number

Liczba dodatnia, dla której ma zostać obliczony logarytm naturalny.

Wartość zwracana

Liczba dziesiętna.

Uwagi

Funkcja LN jest funkcją odwrotną do funkcji EXP.

Przykład

W poniższym przykładzie jest zwracany logarytm naturalny liczby w kolumnie [Values].

=LN([Values])

Zobacz także

Odwołanie

Funkcja EXP

Inne zasoby

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (język DAX)