Funkcja EXP

Zwraca liczbę e podniesioną do określonej potęgi. Stała e to podstawa logarytmu naturalnego. Jej wartość wynosi 2,71828182845904.

Składnia

EXP(<number>)

Parametry

Termin

Definicja

number

Wykładnik potęgi stosowany do podstawy e. Stała e to podstawa logarytmu naturalnego. Jej wartość wynosi 2,71828182845904.

Wartość zwracana

Liczba dziesiętna.

Uwagi

Funkcja EXP jest funkcją odwrotną do funkcji LN, która oblicza logarytm naturalny danej liczby.

Aby obliczyć potęgi o podstawach innych niż e, należy użyć operatora potęgowania (^). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje dotyczące operatorów języka DAX używanych w programie PowerPivot.

Przykład

Poniższa formuła oblicza liczbę e podniesioną do potęgi określonej przez liczbę zawartą w kolumnie [Power].

=EXP([Power])

Zobacz także

Odwołanie

Funkcja LN

Funkcja EXP

Funkcja LOG

Funkcja LOG

Inne zasoby

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (język DAX)