Dotfuscator Community

Program PreEmptive Protection — Dotfuscator zapewnia kompleksową ochronę aplikacji platformy .NET, którą można łatwo dopasować do cyklu życia tworzenia bezpiecznego oprogramowania. Umożliwia on wzmacnianie zabezpieczeń, ochronę oraz oczyszczanie aplikacji klasycznych, mobilnych, serwerowych i osadzonych, co pozwala chronić tajemnice handlowe i inną własność intelektualną, ograniczać piractwo i fałszowanie oraz zapewniać ochronę przed manipulacjami i nieautoryzowanym debugowaniem. Program Dotfuscator działa ze skompilowanymi zestawami bez konieczności dodatkowego programowania, a nawet uzyskiwania dostępu do kodu źródłowego.

PreEmptive Protection — Dotfuscator

Dlaczego ochrona jest ważna

Ochrona własności intelektualnej jest ważną kwestią. Kod aplikacji zawiera szczegółowe informacje o projekcie i implementacji, które można uznać za własność intelektualną. Jednak aplikacje opracowywane na platformie .NET Framework zawierają istotne metadane i kod pośredni wysokiego poziomu, co pozwala łatwo je odtwarzać — wystarczy użyć jednego z wielu bezpłatnych, zautomatyzowanych narzędzi. Zakłócając i blokując odtwarzanie, można zapobiec nieautoryzowanemu ujawnianiu własności intelektualnej, a także wskazać, że kod zawiera tajemnice handlowe. Program Dotfuscator może zaciemniać zestawy platformy .NET, aby utrudnić odtwarzanie, zachowując przy tym oryginalne działanie aplikacji.

Ważna jest też ochrona integralności aplikacji. Oprócz odtwarzania, osoby atakujące mogą próbować tworzyć pirackie wersje aplikacji, zmieniać jej zachowanie w czasie wykonywania lub manipulować danymi. Program Dotfuscator może dodać do aplikacji możliwość wykrywania nieautoryzowanych zastosowań i reagowania na nie, co obejmuje manipulowanie, debugowanie przez osoby trzecie oraz odblokowywanie dostępu do urządzeń.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jakie jest miejsce programu Dotfuscator w cyklu tworzenia bezpiecznego oprogramowania, zobacz stronę firmy PreEmptive Solutions dotyczącą ochrony aplikacji w cyklu tworzenia oprogramowania.

Informacje o programie Dotfuscator Community

Twoja kopia programu Microsoft Visual Studio zawiera kopię programu PreEmptive Protection — Dotfuscator Community do bezpłatnego użytku osobistego. (Ta bezpłatna wersja była wcześniej nazywana Dotfuscator Community Edition lub Dotfuscator CE). Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu instalowania programu Dotfuscator Community dołączonego do programu Visual Studio, zobacz stronę instalacji.

Program Dotfuscator Community oferuje szereg usług ochrony oprogramowania i wzmacniania zabezpieczeń dla deweloperów, architektów i testerów. Oto przykłady funkcji zaciemniania na platformie .NET i innych funkcji ochrony aplikacji za pomocą programu Dotfuscator Community:

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych funkcjach, włącznie z ich miejscem w strategii ochrony aplikacji, zobacz stronę dotyczącą możliwości.

Program Dotfuscator Community zawiera podstawowe funkcje ochrony gotowe do użycia. Jeszcze więcej metod ochrony aplikacji jest dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników programu Dotfuscator Community oraz dla użytkowników programu PreEmptive Protection — Dotfuscator Professional, który jest wiodącym na świecie narzędziem do zaciemniania dla platformy .NET. Aby uzyskać informacje o rozszerzaniu programu Dotfuscator, zobacz stronę dotyczącą uaktualnień.

Wprowadzenie

Aby zacząć używać programu Dotfuscator Community z poziomu programu Visual Studio, wpisz dotfuscator w polu wyszukiwania (Ctrl+Q).

  • Jeśli program Dotfuscator Community jest już zainstalowany, w polu wyszukiwania pojawi się opcja uruchomienia programu Dotfuscator Community w obszarze nagłówka Menu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz stronę wprowadzenia w pełnym podręczniku użytkownika programu Dotfuscator Community.
  • Jeśli program Dotfuscator Community nie jest jeszcze zainstalowany, w polu wyszukiwania pojawi się pozycja Zainstaluj program PreEmptive Protection — Dotfuscator w obszarze nagłówka Pojedyncze składniki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz stronę dotyczącą instalacji.

Aby zacząć używać programu Dotfuscator Community z poziomu programu Visual Studio, wpisz dotfuscator na pasku wyszukiwania Szybkie uruchamianie (Ctrl+Q).

Możesz też uzyskać najnowszą wersję programu Dotfuscator Community ze strony plików programu Dotfuscator do pobrania w witrynie preemptive.com.

Pełna dokumentacja

Ta strona i jej podstrony zawierają ogólne omówienie funkcji programu Dotfuscator Community, a także instrukcje dotyczące instalowania tego narzędzia.

Zobacz pełny podręcznik użytkownika programu Dotfuscator w witrynie preemptive.com, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania, obejmujące rozpoczynanie korzystania z interfejsu użytkownika programu Dotfuscator Community.