Uaktualnianie programu Dotfuscator Community

Program Dotfuscator Community oferuje wiele funkcji ochrony i wzmacniania zabezpieczeń aplikacji natychmiast dla wszystkich deweloperów korzystających z Microsoft Visual Studio. Istnieje jednak więcej funkcji dostępnych dla użytkowników, którzy uaktualniają swoją wersję programu Dotfuscator.

Ten podręcznik użytkownika dotyczy programu PreEmptive Protection — Dotfuscator Community 6. W zależności od historii instalacji i wersji programu Visual Studio program Dotfuscator Community 5, poprzednia wersja główna. Jeśli tak, należy uaktualnić program , ponieważ ważne jest, aby upewnić się, że kodowi są nadane najnowsze środki ochrony. Uaktualnienia są dostępne bezpłatnie.

Na tej stronie wyjaśniono, jak określić aktualnie posiadaną wersję, jak w razie potrzeby uaktualnić do wersji 6 oraz jakie funkcje zostały zastąpione lub usunięte między tymi dwiema wersjami.

Określanie wersji programu Dotfuscator

Jeśli nie masz pewności, która wersja programu Dotfuscator jest uruchomiona, możesz określić wersję, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Uruchom program Dotfuscator Community graficzny interfejs użytkownika (GUI), przechodząc do menu Narzędzia programu Visual Studio i wybierając pozycję PreEmptive Protection — Dotfuscator Community. W graficznym interfejsie użytkownika programu Dotfuscator otwórz menu Pomoc, a następnie wybierz pozycję Informacje..., aby wyświetlić ekran Informacje. Na tym ekranie zostanie wyświetlona wersja programu Dotfuscator.

 • Jeśli masz program Dotfuscator zintegrowany z kompilacją za pomocą interfejsu wiersza polecenia (na przykład z aplikacjami platformy Xamarin), możesz również sprawdzić dzienniki kompilacji, aby uzyskać wiersz podobny do następującego:

  Dotfuscator Community Version 5.42.0.9514-e0e25f754
  

  Aby zobaczyć ten tekst, może być konieczne zwiększenie szczegółowości kompilacji. Aby uzyskać Visual Studio, zobacz Verbosity Ustawienia (Szczegółowość Ustawienia).

Pierwsza liczba całkowita wersji przed pierwszą kropką wskazuje wersję główną programu . Dotfuscator. Jeśli jest to program , należy wykonać kroki uaktualniania na tej stronie, aby skorzystać z najnowszych funkcji programu 5 Dotfuscator 6 i aktualizacji ochrony.

Instrukcje dotyczące uaktualniania

Ta sekcja zawiera zestawy instrukcji dotyczących uaktualniania typowych zastosowań programu Dotfuscator Community wersji 5 do wersji 6.

Instalowanie programu Dotfuscator 6

Rozszerzenie Dotfuscator Community jest dystrybuowane jako rozszerzenie dla Visual Studio. Instrukcje dotyczące instalowania programu Dotfuscator 6 różnią się w zależności od Visual Studio wersji programu:

 • Visual Studio 2019 r. Program Dotfuscator Community 6 jest zawarty w nowszych wersjach programu Visual Studio 2019 (wersja 16.10.0 i nowsze). Aktualizacja Visual Studio 2019 r. do najnowszej wersji. Spowoduje to automatyczne uaktualnienie dowolnej instalacji programu Dotfuscator Community 5 do programu Dotfuscator Community 6.

  • Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego programu Dotfuscator, najpierw zaktualizuj Visual Studio a następnie zobacz Instalacja.

  • Oprócz wersji z programem Visual Studio zawsze możesz pobrać najnowsze wersje programu Dotfuscator Community ze strony plików do pobrania programu Dotfuscator.

 • Visual Studio 2017. Ta wersja Visual Studio dostarczana tylko z dotfuscator Community 5. Można jednak zainstalować program Dotfuscator Community 6 lub uaktualnić go, przechodząc do strony plików do pobrania programu Dotfuscator i wybierając odpowiedni link pobierania.

  Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z monitami, aby zainstalować program .vsix Dotfuscator Community 6 w Visual Studio. Spowoduje to uaktualnienie istniejącego programu Dotfuscator Community 5 instalacji.

 • Wcześniejsze wersje Visual Studio. Program Dotfuscator Community 6 nie jest obsługiwany w tych wersjach programu Visual Studio. Zalecamy uaktualnienie do nowszej wersji programu Visual Studio lub uaktualnienie z programu Dotfuscator Community do programu Dotfuscator Professional.

Jeśli wcześniej zarejestrowano program Dotfuscator Community 5, rejestracja zostanie automatycznie przekonwertowana przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Dotfuscator Community 6.

Aktualizowanie ścieżek do interfejsu wiersza polecenia

Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji interfejsu wiersza polecenia, zobacz stronę Aktualizowanie z programu Community 5 pełnego przewodnika użytkownika programu Dotfuscator Community użytkownika.

Uaktualnianie plików konfiguracji programu Dotfuscator

Instrukcje dotyczące uaktualniania plików konfiguracji można znaleźć na stronie Aktualizowanie z programu Community 5 pełnego przewodnika użytkownika programu Dotfuscator Community.

Aktualizowanie integracji platformy Xamarin

Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji integracji platformy Xamarin, zobacz stronę Aktualizowanie z programu Community 5 w pełnym podręczniku użytkownika programu Dotfuscator Community

Aktualizowanie odwołań do bibliotek atrybutów

Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji odwołań do bibliotek atrybutów, zobacz stronę Aktualizowanie z programu Community 5 w pełnym podręczniku użytkownika programu Dotfuscator Community.

Usunięte funkcje

W dotfuscator Community 6 wprowadzono istotne zmiany z dotfuscatora Community 5. Jeśli używasz programu Dotfuscator Community 5, w tej sekcji opisano sposób radzenia sobie ze zmianami, które mogą wymagać modyfikacji kompilacji lub wpłynąć na dane wyjściowe programu Dotfuscator. Pełna lista zmian jest dostępna w liście zmian.

Rejestrowanie Community Dotfuscator

Zarejestrowani użytkownicy programu Dotfuscator Community mają dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak obsługa wiersza polecenia,co ułatwia integrowanie programu Dotfuscator Community w zautomatyzowanym procesie kompilacji. Zarejestrowanie daje również dostęp do wbudowanego narzędzia służącego do dekodowania zaciemnianych śladów stosu.

Rejestracja jest szybka, prosta i bezpłatna. Aby zarejestrować program Dotfuscator Community, zobacz instrukcje w pełnym podręczniku użytkownika programu Dotfuscator Community.

Uaktualnianie do programu Dotfuscator Professional

Program Dotfuscator Community zapewnia podstawowy poziom ochrony, natomiast uaktualnienie do programu PreEmptive Protection — Dotfuscator Professional zapewni dostęp do rozszerzonych przekształceń zaciemniania i możliwości ochrony. Są one następujące:

 • Ochrona własności intelektualnej
  • Dodatkowe opcje zmiany nazw, w tym rozszerzone przeciążenie przeciążenia™ wybór losowego identyfikatora.
  • Dostęp do przekształceń zaciemniania na poziomie przedsiębiorstwa, w tym przekształceń ukierunkowanych na pokonanie zautomatyzowanej dekompilacji kodu.
  • Możliwość zasłaniania poufnych ciągów, co uniemożliwia proste wyszukiwanie dekompilowanych kodów.
  • Możliwość dyskretnegoosadzania własności i ciągów dystrybucji w zestawach ,(znakowanie oprogramowania), co pozwala określić źródło nieautoryzowanych wycieków oprogramowania.
  • Możliwość łączenia wieluzestawów w jeden , co jeszcze utrudnia atakującym określenie ról elementów kodu, ponieważ wyeliminowane zostało rozdzielenie problemów.
  • Możliwość automatycznego usuwania nieużywanego kodu z aplikacji,co zmniejsza ilość wysyłanego poufnego kodu.
 • Ochrona integralności aplikacji
  • Dodatkowe zachowania ochrony aplikacji.
  • Możliwość wstrzykiwania kodu zapobiegającego manipulacji i debugowaniu do .dll zestawów.
  • Możliwość zapewnienia okresu ostrzeżenia przed upływem ostatecznego terminu zakończenia cyklu życia aplikacji.
  • Możliwość powiadamiania kodu aplikacji w okresie ostrzeżenia o zakończeniu cyklu życia lub po upływie terminu.

Program Dotfuscator Professional jest standardowym branżowym programem .NET Obfuscator i jest odpowiedni dla deweloperów korporacyjnych wymagających ciągłej pomocy technicznej, konserwacji i aktualizacji produktów. Ponadto program Dotfuscator Professional zapewnia ściślejszą integrację z Visual Studio i jest licencjonowany do użytku komercyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zaawansowanych funkcji ochrony aplikacji programu Dotfuscator Professional, odwiedź naszą stronę Przeglądu programu Dotfuscator i porównaj program Dotfuscator Professionalz programem Dotfuscator Community .

W pełni obsługiwane wersje próbne dotfuscatora Professional sądostępne na żądanie na preemptive.com. .

Zobacz też

Uaktualnianie programu Dotfuscator Community

Dotfuscator Community Podręcznik użytkownika