Ułatwienia dostępu

Istnieje wiele narzędzi i funkcji ułatwień dostępu wbudowanych bezpośrednio w system macOS, które pomagają podczas korzystania z Visual Studio dla komputerów Mac. Oprócz tych Visual Studio dla komputerów Mac również następujące funkcje, które sprawiają, że jest on bardziej dostępny dla osób o różnych możliwościach:

  • Edytor tekstu
  • Tekst okna narzędzi
  • Dostosowywanie motywu kolorów edytora kodu
  • Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
  • Nawigacja przy użyciu klawiatury

Uwaga

Ten przewodnik odnosi się do Visual Studio dla komputerów Mac. Aby Visual Studio na Windows, zobacz Accessibility features of Visual Studio (Funkcje ułatwień dostępu Visual Studio).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: