Instalowanie wersji zapoznawczej Visual Studio dla komputerów Mac

Zanim nowa wersja pakietu Visual Studio dla komputerów Mac zostanie oficjalnie wydana, jest ona dostępna w wersji zapoznawczej. Wersja zapoznawcza umożliwia wypróbowanie nowych funkcji i uzyskiwanie najnowszych poprawek usterek, zanim zostaną one w pełni włączone do produktu.

Wersje zapoznawcze Visual Studio dla komputerów Mac są dystrybuowane jako aktualizacja, a nie za pośrednictwem oddzielnego pobierania. Visual Studio dla komputerów Mac ma dwa kanały aktualizujące, zgodnie z opisem w artykule aktualizacji: Stabilne i wersja zapoznawcza.

Większość wersji zapoznawczych będzie dostępna zarówno za pośrednictwem kanału wersji zapoznawczej, ale zawsze należy sprawdzić informacje o wersji zapoznawczej, aby uzyskać najdokładniejsze informacje.

Aby zainstalować podgląd Visual Studio dla komputerów Mac, należy wykonać następujące czynności:

  1. Przejdź do Visual Studio > Sprawdź aktualizacje.
  2. W polu kombi Kanał aktualizacji wybierz pozycję Podgląd .
  3. Wybierz przycisk Przełącz kanał, aby przełączyć się do wybranego kanału i rozpocząć pobieranie nowych aktualizacji.
  4. Wybierz przycisk Uruchom ponownie i zainstaluj aktualizacje, aby rozpocząć instalowanie aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania Visual Studio dla komputerów Mac, zobacz artykuł aktualizacji.