Widoki raportu wydajności

Ta sekcja zawiera informacje referencyjne dotyczące raportów i widoków Visual Studio narzędzia profilowania. Widoki plików danych profilowania są wyświetlane w Visual Studio zintegrowanym środowisku projektowymIDE. Raporty są generowane przez narzędzie wiersza polecenia VSPerfReport.

W tej sekcji

Informacje referencyjne dotyczące widoków i raportów dotyczących plików danych profilowania, które są wspólne dla wszystkich metod profilowania.

Informacje referencyjne dotyczące widoków i raportów profilowania plików danych generowanych przy użyciu metody próbkowania.

Informacje referencyjne dotyczące widoków i raportów profilowania plików danych generowanych przy użyciu metody instrumentacji.

Informacje referencyjne dotyczące widoków i raportów profilowania plików danych, które zawierają dane pamięci .NET.

Informacje referencyjne dotyczące widoków i raportów profilowania plików danych generowanych przy użyciu metody współbieżności.

Informacje referencyjne dotyczące widoków i raportów profilowania plików danych, które są generowane przy użyciu metody współbieżności i które zawierają dane wykonywania wątku.

Informacje referencyjne dotyczące widoku interakcji i raportu profilowania plików danych, które zawierają dane interakcji warstwy.

Zobacz też