Visual Studio 2012 Update 4Visual Studio 2012 Update 4

Więcej informacji na temat tej poprzedniej wersji zawiera strona Aktualizacje programu Visual Studio oraz artykuł KB Aktualizacja programu Visual Studio.For information about this previous release, see Visual Studio Updates and the Visual Studio Update KB Article.

Uwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio.This is not the latest version of Visual Studio. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2017.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017.


Pobierz program Visual Studio 2012Download Visual Studio 2012

Pliki do pobrania dla wcześniejszych wersji programu Visual Studio są dostępne w witrynie my.visualstudio.com. Witryna ta jest przeznaczona dla subskrybentów, ale każdy może utworzyć bezpłatną subskrypcję Dev Essentials.Downloads for earlier versions of Visual Studio are available on my.visualstudio.com. This is a subscription-based site, but anyone can create a free Dev Essentials subscription. Zobacz stronę Dev Essentials, aby uzyskać więcej informacji.Please see the Dev Essentials page for more information.


Data wydania: 13 listopada 2013 r.Released Date: November 13, 2013

Są dostępne także aktualizacje następujących produktów:Updates for these other products are also available:

  • IntelliTrace Collector for Visual StudioIntelliTrace Collector for Visual Studio
  • Visual Studio Team Foundation Server 2012Visual Studio Team Foundation Server 2012
  • Visual Studio Team Foundation Server Express 2012Visual Studio Team Foundation Server Express 2012
  • Remote Tools for Visual Studio 2012Remote Tools for Visual Studio 2012
  • Agents for Visual Studio 2012Agents for Visual Studio 2012
  • Agents for Visual Studio 2012 Language PackAgents for Visual Studio 2012 Language Pack
  • Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012

Uwaga

Pomoc techniczna dla programu Visual Studio 2012 jest świadczona wyłącznie dla aktualizacji Update 4, przez którą rozumie się dodatek Service Pack dla programu Visual Studio 2012, a także dla wersji Visual Studio 2012 RTM wydanej w sierpniu 2012 r.Support for Visual Studio 2012 is only provided on Update 4, which is considered the Visual Studio 2012 Service Pack, as well as the Visual Studio 2012 RTM version, released in August, 2012. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.For more information, see the Microsoft Support Lifecycle Policy.


Początek strony
Top of Page