Visual Studio Icon Informacje o wersji programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Dokumentacja | Blogi | Obsługa


Pobieranie

Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac. Aby uzyskać informacje o wymaganiach systemowych, zobacz przewodniki Wymagania systemowe dla komputera Mac i Obsługiwane platformy i zgodność komputera Mac.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac, zobacz przewodnik Instalowanie programu Visual Studio dla komputerów Mac.

Download VS for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.

Ważne

Program Visual Studio 2019 dla komputerów Mac (w wersji 8 lub nowszej) nie jest obsługiwany w systemie Mac OS X 10.11 (El Capitan) lub starszym. Jeśli masz program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac (wersja 7), nie będziesz widzieć aktualizacji do programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac. Instalacja również zostanie zablokowana. Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować system macOS do wersji 10.12 (Sierra) lub nowszej


Co nowego w programie Visual Studio 2019 dla komputerów Mac

Wydania programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2

Wpisy w blogu programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac

Blog dotyczący programu Visual Studio to oficjalne źródło informacji o produkcie pochodzących od zespołu inżynierów ds. programu Visual Studio. Szczegółowe informacje na temat wersji programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac można znaleźć w następujących wpisach:

Najważniejsze informacje o wersji

Ta wersja zawiera następujące najważniejsze poprawki:

 • Obsługa języka C# 8.
 • Obsługa najnowszej wersji zapoznawczej 7 platformy .NET Core 3.0. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa platformy .NET Core w programie Visual Studio dla komputerów Mac.
 • Edycja zasobów XML systemu Android i edycja plików XAML oprogramowania Forms są teraz obsługiwane przez nowy edytor plików XAML programu Visual Studio dla komputerów Mac.
 • Dodatkowe funkcje nowego edytora C#, takie jak pokazywanie elementów importu, wyzwalanie funkcji IntelliSense po usunięciu linijek znaków i kolumn.

Znane problemy

Ważne

Jeśli wcześniej używano platformy .NET Core 2.2.1xx z programem Visual Studio dla komputerów Mac 8.0, musisz ręcznie przeprowadzić aktualizację do obsługiwanej wersji platformy .NET Core zgodnie z zaleceniami w przewodniku Obsługa platformy .NET Core. Zalecamy używanie wersji 2.1.700 lub 2.2.300.

Wszystkie znane problemy można znaleźć w sekcji Znane problemy.


Opinie i sugestie

Chcemy poznać Twoją opinię! Możesz zgłosić problem za pośrednictwem opcji Zgłoś problem w środowisku IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac. Swoje opinie, w tym sugestie, możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów.


Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2.6 (8.2.6.26)

wydany 10 września 2019 r.

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2.5 (8.2.5.5)

wydany 27 sierpnia 2019 r.

 • Rozwiązano wiele problemów powodujących krytyczne awarie, które zostały zgłoszone przez telemetrię.
 • Rozwiązano problem z połączeniem z serwerem „Zgłoś problem”.
 • Naprawiono domyślny obiekt docelowy procesora CPU, aby zapewnić lepszą obsługę uruchamiania aplikacji w systemie Catalina.

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2.4 (8.2.4.17)

wydany 20 sierpnia 2019 r.

 • Rozwiązano problem, który mógł powodować przypadkowe usunięcie zawartości użytkownika przez środowisko IDE po anulowaniu wyewidencjonowania z systemu SVN.
 • Rozwiązano problem powodujący awarię programu Visual Studio dla komputerów Mac.
 • Rozwiązano problem powodujący awarię programu Visual Studio podczas próby zatwierdzenia w systemie Git.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że format DIF mógł być wyświetlany jako nieprawidłowy.
 • Rozwiązano problem powodujący wolne reagowanie klawiszy przechodzenia w górę i w dół na liście uzupełniania wywoływanej kombinacją Ctrl + spacja.
 • Rozwiązano pewne problemy powodujące problemy z uprawnieniami podczas instalowania programu Visual Studio dla komputerów Mac w systemie Catalina.

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2.3 (8.2.3.16)

wydany 13 sierpnia 2019 r.

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2.2 (8.2.2.21)

wydana 5 sierpnia 2019 r.

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2.1 (8.2.1.19)

wydany 30 lipca 2019 r.

Program Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2 (8.2.0.1105)

wydany 24 lipca 2019 r.

Nowe funkcje

Instalator

 • Teraz ustawiliśmy minimalną wymaganą aktualizację wersji programu Xcode na 10.2 i wersję systemu macOS na 10.14.3, tak aby odpowiadały wymaganiom programu Visual Studio dla komputerów Mac. Ustawiliśmy także minimalną wersję instalatora na 10.11.
 • Zaktualizowaliśmy sformułowanie na obracanym banerze z „pas z narzędziami” na „przybornik”.
 • Dołączyliśmy zaktualizowane tłumaczenia dla nowych ciągów.

Edytor

 • Dodaliśmy filtrowanie typów funkcji IntelliSense do programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac, dzięki czemu można filtrować listę funkcji IntelliSense według typu uzupełniania, takiego jak metoda, struktura, fragment kodu itp.
New Editor Features
Funkcje nowego edytora w programie Visual Studio dla komputerów Mac
 • Dodaliśmy możliwość pokazania elementów importu na liście uzupełniania funkcji IntelliSense. Pozwala to wyświetlać uzupełnienia dostarczane przez biblioteki, których jeszcze nie zaimportowano do projektu. Jeśli na przykład nie zaimportowano elementu „System.IO”, wpisanie „file” pozwala wybrać element „File.Open” i zaimportować odpowiednią bibliotekę do tego uzupełnienia.
 • Dodaliśmy możliwość wyzwolenia listy uzupełniania funkcji IntelliSense po usunięciu znaku. Spowoduje to wyświetlenie menu funkcji IntelliSense po naciśnięciu klawisza Delete zamiast konieczności ręcznego wyzwalania go za pomocą elementu „control-space”
 • Dodaliśmy obsługę linijek kolumn w nowym edytorze C#.

Nowy edytor plików XAML

Edycja zasobów XML w systemie Android XML i edycja plików XAML formularzy są teraz obsługiwane przez nowy edytor programu Visual Studio dla komputerów Mac. Środowisko do edytowania kodu XAML oprogramowania Xamarin.Forms na komputerze Mac jest teraz obsługiwane przez ten sam aparat, który obsługuje funkcję IntelliSense dla oprogramowania WPF, UWP i Xamarin.Forms w systemie Windows. Dzięki temu jest dostępnych kilka ulepszeń dla deweloperów oprogramowania Xamarin.Forms. Ulepszenia te to udoskonalone dopasowywanie, powiązania i polecenia w funkcji IntelliSense oraz sugestie z żarówką. Ponadto ulepszenia objęły nawigację po kodzie, wyszukiwanie potencjalnych problemów (linting), uzupełnianie zasobów i uzupełnianie rozwijania znaczników.

New XAML editor features
Funkcje nowego edytora kodu XAML w programie Visual Studio dla komputerów Mac

Ponadto:

 • Dla systemu Android oferujemy te same udoskonalenia edytora, które są dostępne w programie Visual Studio dla komputerów Mac. Obejmują one ulepszoną funkcję IntelliSense, polecenie Przejdź do definicji i semantyczną edycję plików.
 • W przypadku formularzy ta wersja zawiera wersję zapoznawczą usługi języka XAML programu Visual Studio XAML przeniesionej do programu Visual Studio dla komputerów Mac, która znacząco ulepsza środowisko edycji plików XAML formularzy.

Zobacz wpis w blogu New Xamarin.Forms XAML IntelliSense in Visual Studio for Mac (Nowa obsługa kodu XAML dla funkcji IntelliSense oprogramowania Xamarin.Forms w programie Visual Studio dla komputerów Mac), aby uzyskać więcej szczegółów, i daj nam znać, co myślisz, przesyłając opinie i sugestie.

Problemy rozwiązane w tej wersji

Instalator

W tej wersji rozwiązano następujące problemy z instalatorem:

 • Problem z docelowym rozmiarem elementu Xamarin w przypadku różnych separatorów liczbowych.
 • Wyjątek braku autoryzacji w przypadku niepowodzenia instalacji oprogramowania Xamarin.Android. Zamiast tego zostanie wyświetlone okno dialogowe z komunikatem o błędzie.
 • Niepoprawny komunikat o błędzie w przypadku wykonywania instalatora jako użytkownik główny.
 • Jest wyświetlane nieprawidłowe okno dialogowe z komunikatem o błędzie, jeśli podczas uruchamiania wystąpi błąd instalatora spowodowany wyjątkiem braku autoryzacji.

Okno uruchamiania

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że otwarcie i zamknięcie środowiska IDE powodowało awarię.
 • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w środowisku IDE było otwierane i wyświetlane okno uruchamiania, jeśli projekt lub plik rozwiązania został otwarty za pomocą programu Finder lub wiersza polecenia.

Edytor

.NET Core

NuGet

 • Przeprowadziliśmy aktualizację do pakietu NuGet 5.1.

Powłoka

Ogólne

System projektu

Narzędzia sieci Web

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że komunikat „Aplikacja zakończyła pracę z kodem: 255” zostaje wyświetlony w oknie „Dane wyjściowe aplikacji” po debugowaniu projektu docker-compose, a następnie debugowaniu aplikacji internetowej.

Kontrola wersji

Updater

F#

Xamarin

Android

iOS

Projektanci platformy Xamarin

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że programy renderujące appcompat systemu Android nie były wyświetlane poprawnie wyświetlone w podglądzie formularzy.
 • Rozwiązano szereg problemów z renderowaniem w podglądzie formularzy
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający poprawne działanie projektanta systemu Android i funkcji IntelliSense języka XAML po wyłączeniu nowego edytora dla języka C#
 • Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu czerwonych zygzaków dla nazwanych rozmiarów czcionek w plikach XAML
 • Rozwiązano problem polegający na zbyt częstym ponownym generowaniu pików designer.cs podczas korzystania z projektanta systemu iOS

Narzędzia Visual Studio Tools for Unity

 • Naprawiliśmy awarię występującą czasem podczas inspekcji zmiennych IntPtr.
 • Rozwiązaliśmy problem, który czasami uniemożliwiał debugerowi dodatku VSTU przechodzenie punktów przerwania lub zatrzymywanie w nich.

Inne


Znane problemy

Poniżej zamieszczono listę wszystkich istniejących znanych problemów w programie Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.2:


Historia informacji o wersji programu Visual Studio dla komputerów Mac

Poprzednie wersje informacji o wersji programu Visual Studio dla komputerów Mac można przejrzeć na stronie Historia informacji o wersji.


Początek strony