Wprowadzenie do systemu Windows Server Essentials ADKGetting Started with the Windows Server Essentials ADK

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Assessment and Deployment Kit (ADK) dla oprogramowania serwera Windows Server Essentials jest oparty na ADK dla systemu operacyjnego Windows Server® 2012, więc dokumentacji do tego ADK ma zastosowanie, chyba że określono inaczej.The Assessment and Deployment Kit (ADK) for the Windows Server Essentials server software is based on the ADK for the Windows Server® 2012 operating system, so the documentation for that ADK applies here, unless otherwise noted. Informacje zawarte w tym miejscu jest specyficzne dla partnerów, którzy mają zamiar preinstalacji systemu operacyjnego dla swoich klientów.The information included here is specific to partners who intend to preinstall the operating system for their customers.

Uwaga

Możesz pobrać Assessment and Deployment Kit (ADK) dla systemu Windows Server Essentials z Microsoft Download Center.You can download the Assessment and Deployment Kit (ADK) for the Windows Server Essentials from the Microsoft Download Center.

W tej sekcjiIn this section

Ta sekcja zawiera następujące tematy:This section includes the following topics: