Xamarin.iOS

Rozszerzenie Xamarin.iOS uwidacznia kompletny zestaw iOS SDK dla deweloperów platformy .NET. Twórz całkowicie natywne aplikacje dla systemu iOS przy użyciu języka C# lub F# w programie Visual Studio.