Prihlásenie do služby Power BI

VZŤAHUJE SA NA: Vzťahuje sa na službu Power BI pre podnikových používateľov Vzťahuje sa na službu Power BI pre návrhárov a vývojárov Nevzťahuje sa na aplikáciu Power BI Desktop Nevzťahuje sa.Vyžaduje licenciu Pro alebo Premium

Kontá služby Power BI

Pred prihlásením sa do služby Power budete najskôr potrebovať konto. Konto služby Power BI môžete získať dvomi spôsobmi. Organizácia zakúpi licencie na Power BI pre svojich zamestnancov. Jednotlivci si zaregistrujú bezplatnú skúšobnú verziu alebo osobnú licenciu. V tomto článku je obsiahnutý prvý scenár.

Prvé prihlásenie

Krok 1: spustite službu Power BI

Služba Power BI sa spustí v prehliadači.

  • Ak ste od kolegu dostali e-mail s prepojením na tabuľu alebo zostavu, vyberte prepojenie na otvorenie tejto zostavy alebo otvorenie tejto tabule.

    Snímka obrazovky znázorňujúca e-mail obsahujúci prepojenie na zostavu.

  • V prvom kroku otvoríte svoj obľúbený prehliadač a zadáte adresu app.powerbi.com.

    Snímka obrazovky znázorňujúca prehliadač s adresou app.powerbi.com.

Krok 2: Zadajte svoju e-mailovú adresu.

Pri prvom prihlásení sa spoločnosť Microsoft spýta, či už máte konto Microsoft 365. Vyberte položku Prihlásiť sa.

Snímka obrazovky znázorňujúca hlásenie pri prihlásení.

Zadajte svoje heslo. Toto je heslo pre konto Microsoft 365. Je to rovnaký e-mail a heslo, ako používate pre iné produkty od spoločnosti Microsoft, napríklad Outlook a Office. V závislosti od nastavenia vášho konta sa môže zobraziť výzva na zadanie kódu odoslaného do vášho e-mailu alebo mobilného zariadenia.

Snímka obrazovky znázorňujúca dialógové okno Zadajte heslo.

Niekedy vám váš globálny správca priradí licenciu a odošle vám e-mail s týmito informáciami. V doručenej pošte vyhľadajte uvítací e-mail a postupujte podľa pokynov pre prvé prihlásenie. Použite toto isté e-mailové konto na svoje prihlásenie.

Krok č. 3: Prečítajte si podmienky a požiadavky

Prečítajte si podmienky a požiadavky a ak súhlasíte, začiarknite políčko a vyberte položku Začať.

obrazovka Podmienky a požiadavky

Krok 4: Skontrolujte domovskú stránku prvého kontaktu

Pri prvej návšteve Power BI otvorí domovskú stránku prvého kontaktu. Ak sa stránka Domov neotvorí, vyberte ju na navigačnej table.

snímka obrazovky s vybratou stránkou Domov

Na stránke Domov sa zobrazuje všetok obsah, na ktorý máte povolenie a môžete ho používať. Zo začiatku sa tu nemusí nachádzať veľa obsahu, ale to sa zmení, keď začnete používať službu Power BI s kolegami. Pamätáte si tú zostavu, ktorú s vami zdieľal kolega prostredníctvom e-mailu? Nachádza sa na domovskej stránke pod hlavičkou Zdieľané so mnou.

Domovská stránka prvého kontaktu

Ak nechcete, aby služba Power BI otvorila stránku Domov, môžete nastaviť Hlavnú tabuľu alebo zostavu ako stránku, ktorá sa otvorí namiesto nej.

Bezpečná interakcia s obsahom

Keďže ste podnikový používateľ, ostatní používatelia budú s vami zdieľať obsah a vy budete s týmto obsahom pracovať, skúmať údaje a vykonávať obchodné rozhodnutia. Počas filtrovania, tvorenia výsekov, odberov a úprave veľkosti sa nemusíte obávať, že by to malo vplyv na základnú množinu údajov alebo na pôvodný zdieľaný obsah (tabule a zostavy). Služba Power BI predstavuje bezpečné miesto na skúmanie a experimentovanie. To však neznamená, že nemôžete ukladať zmeny. Môžete. Tieto zmeny však ovplyvnia len vaše zobrazenie obsahu. Návrat do pôvodného predvoleného zobrazenia je rovnako jednoduchý ako kliknutie na tlačidlo.

Tlačidlo Obnoviť predvolené

Odhlásenie zo služby Power BI

Keď zavriete službu Power BI alebo sa odhlásite, zmeny sa uložia, aby ste mohli pokračovať presne tam, kde ste skončili.

Službu Power BI zavriete zatvorením karty prehliadača, na ktorej pracujete.

výberom tlačidla x zatvorte kartu

Ak pracujete na zdieľanom počítači, odporúčame odhlásiť sa pri každom zatvorení služby Power BI. Ak sa chcete odhlásiť, v pravom hornom rohu vyberte svoj profilový obrázok a vyberte položku Odhlásiť sa.

vybratý profil

Riešenie problémov a dôležité informácie

  • Ak ste sa zaregistrovali v službe Power BI ako jednotlivec, prihláste sa pomocou e-mailovej adresy, prostredníctvom ktorej ste sa zaregistrovali.

  • Niektorí ľudia používajú v službe Power BI viac ako jedno konto. Ak patríte medzi nich, pri prihlasovaní sa zobrazí výzva na výber konta zo zoznamu.

Ďalší postup

Zobrazenie aplikácie služby Power BI