Power BI pre HoloLens 2 (Preview)

Aplikácia Power BI pre HoloLens 2 spája vaše zostavy a tabule Power BI s vaším fyzickým prostredím a vytvára tak 3D pôsobivé prostredie bez manuálneho ovládania, v ktorom sa môžete pohybovať fyzickým svetom a získavať relevantné údaje vtedy, keď ich potrebujete, a tam, kde ich potrebujete.

Obrázok zo zariadenia HoloLens 2 zobrazujúci plávajúce zostavy Power BI.

Získajte aplikáciu Power BI pre HoloLens 2

Aplikácia Power BI pre HoloLens 2 je k dispozícii v Microsoft Store.

Aplikácia funguje s jediným prihlásením, čo znamená, že používa identitu používateľa aktuálne prihláseného do zariadenia HoloLens 2 na účel overenia v službe Power BI.

Ďalšie informácie o inštalácii aplikácií v zariadení HoloLens 2.

Otvorte aplikáciu Power BI v zariadení HoloLens 2

Otvorte ponuku Štart a vyberte aplikáciu Power BI. Aplikácia sa otvorí so všetkými vašimi obľúbenými zostavami a tabuľami načítanými do virtuálneho pása s nástrojmi, kde ich môžete vybrať na zobrazenie.

Používanie aplikácie Power BI pre HoloLens 2

Na zmenu veľkosti, umiestnenia a interakcie s obsahom služby Power BI môžete použiť gestá rúk a sledovanie očí so zariadením HoloLens 2. Ďalšie informácie o interakcii s objektmi vo svete HoloLens 2.

Prístup k zostavám a tabuliam

Ak chcete získať prístup k zostave alebo tabuli, uchopte ju zo svojho virtuálneho pása s nástrojmi a umiestnite ju na požadované miesto. Ďalšie informácie o uchopení a umiestnení okien aplikácie.

Ak chcete mať zostavu alebo tabuľu vo virtuálnom páse s nástrojmi, musí byť označená ako obľúbená položka. Ak na páse s nástrojmi nemáte žiadne zostavy ani tabule, alebo ak chcete pridať ďalšie zostavy a tabule, jednoducho označte tieto položky ako obľúbené v službe Power BI alebo v mobilných aplikáciách Power BI. Potom budú k dispozícii na vašom virtuálnom páse s nástrojmi v službe Power BI v zariadení HoloLens 2.

Zmena veľkosti zostáv a tabúľ

Ak chcete zmeniť veľkosť zostavy alebo tabule, uchopte ju pomocou rukovätí na zmenu veľkosti, ktoré sa zobrazujú v rohoch okna aplikácie, a upravte veľkosť podľa potreby. Ďalšie informácie o zmene veľkosti okien aplikácie.

Umiestnenie zostáv a tabúľ v priestore

Ak chcete umiestniť zostavu alebo tabuľu v priestore, uchopte ju zovretím ukazováka a palca na záhlavie a potom bez pustenia presuňte ruku na požadované miesto. Keď bude na požadovanom mieste, uvoľnite prsty. Ďalšie informácie o presúvaní okien aplikácie.

Keď umiestnite zostavu alebo tabuľu na požadované miesto, zariadenie HoloLens 2 si zapamätá jej umiestnenie v prostredí. Pri ďalšej návšteve toho istého miesta nájdete položku umiestnenú na presne tom istom mieste.

Prehľadávanie strán zostavy

Každá zostava obsahuje index strán, ktorý môžete zobraziť, aby ste mohli prechádzať zo strany na stranu. Ak chcete zobraziť alebo skryť index strán, vyberte tlačidlo Index strany v pravom hornom rohu okna zostavy.

Obrázok znázorňujúci index strán zostavy v Power BI pre HoloLens 2

Otvorenie zostáv s QR kódmi

Ak bol pre zostavu vytvorený QR kód a pripojil sa k niektorej položke, ako je napríklad zariadenie, ktorého údaje sú v nej obsiahnuté, zostavu môžete otvoriť iba tak, že si pozriete QR kód na položke.

Ďalšie informácie o tvorbe QR kódov pre zostavy.

Obnovenie údajov

Zostavy a tabule sa aktualizujú počas používania aplikácie, takže ak sa údaje v službe Power BI zmenia počas používania aplikácie, tieto zmeny sa zobrazia v zostavách a tabuliach, ktoré zobrazujete.

Ďalšie kroky