Zdieľanie tabule alebo zostavy z mobilných aplikácií Power BI

Vzťahuje sa na:

iPhone iPad Telefón s Androidom Tablet s Androidom Windows 10
iPhony iPady Telefóny s Androidom Tablety s Androidom Zariadenia s Windowsom 10

Poznámka

Podpora mobilných aplikácií Power BI pre telefóny Windows 10 Mobile a od 16. Ďalšie informácie

Pomocou licencie Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU)môžete pozvať ostatných používateľov, aby si prezerali vaše tabule a zostavy zdieľaním prepojení z mobilných aplikácií Power BI. Tabule a zostavy môžete zdieľať s ktorýmkoľvek používateľom, bez ohľadu na to, či patrí do vašej organizácie alebo vlastní firemné e-mailové konto. Musia mať aj licenciu Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU), inak musí byť obsah v Premium kapacite.

Z mobilných aplikácií Power Bi pre zariadenia so systémami iOS a Android môžete pridať poznámky a zdieľať snímku dlaždice, zostavy alebo vizuálu s ktorýmkoľvek iným používateľom.

Zdieľanie z iPhonu alebo iPadu

 1. Tabuľu alebo zostavu môžete zdieľať buď zo samotnej tabule alebo zostavy, alebo z domovskej stránky tabule či zostavy:

  • V rámci tabule alebo zostavy ťuknite na ikonu Zdieľať Snímka obrazovky ikony zdieľania 1. na paneli akcií v dolnej časti tabule alebo zostavy.
  • Na domovskej stránke tabule alebo zostavy ťuknite na ikonu Informácie Ďalšie informácie vedľa názvu tabule alebo zostavy a potom ťuknite na ikonu Zdieľať Snímka obrazovky ikony zdieľania 2. na karte s informáciami, ktorá sa zobrazí.
 2. Zadajte mená oddelené čiarkami a správu, ktorá bude súčasťou vašej pozvánky. Ak chcete umožniť opätovné zdieľanie, musí byť vybratá možnosť Povoliť príjemcom opätovné zdieľanie. Opätovné zdieľanie umožňuje vašim kolegom preposielanie e-mailovej pozvánky iným používateľom vo vašej organizácii, a to buď cez web, alebo prostredníctvom mobilných aplikácií.

 3. Ťuknite na položku Odoslať v pravom hornom rohu.

  Príjemcovia dostanú e-mailovú pozvánku s priamym prepojením na tabuľu alebo zostavu. Platnosť pozvánky uplynie po skončení jedného mesiaca. Po otvorení v službe Power BI alebo mobilnej aplikácii Power BI sa pozvánka pridá do časti Zdieľané so mnou v konte Power BI. Získanie prístupu do časti Zdieľané so mnou:

  • V mobilnej aplikácii Power BI ťuknite na navigačnom paneli na položku Ďalšie možnosti (...) a vyberte položku Zdieľané so mnou 1. Zdieľané so mnou.
  • V službe Power BI kliknite na položku Zdieľané so mnou 2. Zdieľané so mnou na ľavej navigačnej table.

  Prečítajte si ďalšie poznámky o zdieľaní s kolegami.

Ukončenie zdieľania z iPhonu alebo iPadu

Zdieľanie môžete zrušiť len vtedy, ak ste vlastníkom.

 1. Na paneli akcií v dolnej časti tabule alebo zostavy ťuknite na ikonu Zdieľať ikonu Zdieľať 3. . .

 2. Ťuknite na položku Zdieľané s. Zobrazí sa zoznam kolegov, s ktorými zdieľate túto tabuľu alebo zostavu.

 3. Ťuknite na položku Ďalšie možnosti (...) vedľa mena osoby, s ktorou chcete ukončiť zdieľanie, a vyberte, či chcete odobrať prístup len k zdieľanej tabuli alebo aj ku všetkému základnému obsahu, ktorý používa.

Zdieľanie zo zariadenia so systém Android

 1. Tabuľu alebo zostavu môžete zdieľať buď zo samotnej tabule alebo zostavy, alebo z domovskej stránky tabule či zostavy:

  • V rámci tabule alebo zostavy ťuknite na položku Ďalšie možnosti (...) v hornej časti tabule alebo zostavy a vyberte možnosť Pozvať kolegu.
  • Na domovskej stránke tabule alebo zostavy ťuknite na položku Ďalšie možnosti (...) vedľa názvu tabule alebo zostavy a potom ťuknite na ikonu Zdieľať pozvať ikonu 4. na karte s informáciami, ktorá sa zobrazí.
 2. Zadajte e-mailové adresy a správu, ktorá bude súčasťou vašej výzvy na zdieľanie tabule. V opačnom prípade služba Power BI pošle predvolenú správu. Ak chcete umožniť opätovné zdieľanie, musí byť vybratá možnosť Povoliť príjemcom zdieľanie tejto tabule. Opätovné zdieľanie umožní vašim kolegom preposielanie e-mailovej pozvánky iným používateľom vo vašej organizácii, a to buď cez prehliadač, alebo prostredníctvom mobilných aplikácií.

 3. Ak chcete odoslať správu, ťuknite na ikonu Odoslať v pravom hornom rohu.

  Príjemcovia dostanú e-mailovú pozvánku s priamym prepojením na tabuľu alebo zostavu. Platnosť pozvánky uplynie po skončení jedného mesiaca. Po otvorení v službe Power BI alebo mobilnej aplikácii Power BI sa pozvánka pridá do časti Zdieľané so mnou v konte Power BI. Získanie prístupu do časti Zdieľané so mnou:

  • V mobilnej aplikácii Power BI ťuknite na navigačnom paneli na položku Ďalšie možnosti (...) a vyberte položku Zdieľané so mnou 5. Zdieľané so mnou.
  • V službe Power BI kliknite na položku Zdieľané so mnou 6. Zdieľané so mnou na ľavej navigačnej table.

  Prečítajte si ďalšie poznámky o zdieľaní s kolegami.

Zrušenie zdieľania zo zariadenia so systém Android

Zdieľanie môžete zrušiť len vtedy, ak ste vlastníkom.

 1. Zdieľanie tabule alebo zostavy môžete ukončiť buď zo samotnej tabule alebo zostavy, alebo z domovskej stránky tabule či zostavy:

  • V rámci tabule alebo zostavy ťuknite na položku Ďalšie možnosti (...) v hornej časti tabule alebo zostavy a vyberte možnosť Pozvať kolegu.
  • Na domovskej stránke tabule alebo zostavy ťuknite na položku Ďalšie možnosti (...) vedľa názvu tabule alebo zostavy a potom ťuknite na ikonu Zdieľať pozvať ikonu 7. na karte s informáciami, ktorá sa zobrazí.
 2. V dolnej časti stránky Pridať ľudí, ktorá sa otvorí, sa zobrazí zoznam kolegov, s ktorými túto tabuľu alebo zostavu zdieľate. Ťuknite na meno kolegu, s ktorým chcete ukončiť zdieľanie.

 3. Na stránke Kto má prístup, ktorá sa zobrazí, ťuknite na ikonu Odstrániť ikona Odstrániť a vyberte, či chcete odobrať prístup len k zdieľanej tabuli alebo aj ku všetkému základnému obsahu, ktorý používa.

Zdieľanie zo zariadenia s Windowsom 10

 1. Tabuľu alebo zostavu môžete zdieľať buď zo samotnej tabule alebo zostavy, alebo z domovskej stránky tabule či zostavy:

  • V rámci tabule alebo zostavy ťuknite na ikonu Zdieľať Pozvať ikonu klasického zobrazenia .
  • Na domovskej stránke tabule alebo zostavy kliknite pravým tlačidlom myši alebo položku stlačte a podržte a vyberte možnosť Pozvať.

  Ak ste vlastníkom tabule, zobrazí sa zoznam kolegov, s ktorými túto tabuľu alebo zostavu zdieľate.

 2. Zadajte e-mailové adresy, ako aj správu, ktorá bude súčasťou vašej výzvy. V opačnom prípade služba Power BI pošle predvolenú správu. Ak chcete umožniť opätovné zdieľanie, musí byť vybratá možnosť Povoliť príjemcom zdieľanie tejto tabule. Opätovné zdieľanie umožní vašim kolegom zdieľanie s inými používateľmi vo vašej organizácii, a to buď cez prehliadač, alebo prostredníctvom mobilných aplikácií.

 3. Ťuknite na ikonu Odoslať .

  Príjemcovia dostanú e-mailovú pozvánku s priamym prepojením na tabuľu alebo zostavu. Platnosť pozvánky uplynie po skončení jedného mesiaca. Po otvorení v službe Power BI alebo mobilnej aplikácii Power BI sa pozvánka pridá do časti Zdieľané so mnou v konte Power BI. Získanie prístupu do časti Zdieľané so mnou:

  • V mobilnej aplikácii Power BI ťuknite na navigačnom paneli na položku Ďalšie možnosti (...) a vyberte položku Zdieľané so mnou v klasickom zobrazení Zdieľané so mnou.
  • V službe Power BI kliknite na položku Zdieľané so mnou 8. Zdieľané so mnou na ľavej navigačnej table.

Prečítajte si ďalšie poznámky o zdieľaní s kolegami.

Ďalší postup