Kurz Vývojárom pre Power BI za jeden deň

Videokurz Vývojárom pre Power BI za jeden deň vám ako vývojárovi aplikácií poskytne technické informácie potrebné na vkladanie obsahu služby Power BI. Obsahuje 3 hodiny a 20 minút obrazového obsahu, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie a je zadarmo. K dispozícii je aj súprava na samoštúdium, ktorú si môžete stiahnuť a použiť na dokončenie série piatich praktických cvičení.

Kurz bol navrhnutý špeciálne pre skúsených vývojárov aplikácií. Takže bude výhodou, ak máte skúsenosti s vývojom pomocou:

 • ASP.NET
 • Visual C#
 • HTML
 • JavaScript

Znalosť služby Power BI bude užitočná, ale nie je nevyhnutná. Oboznámime vás s hlavnými konceptmi.

Po dokončení kurzu budete vedieť, ako:

 • Získať prístup pomocou aplikácií a tokenov služby Azure AD
 • Pracovať s rozhraním Power BI REST API
 • Vložiť obsah služby Power BI do svojich aplikácií
 • Integrovať obsah služby Power BI do aplikácií pomocou rozhrania Power BI JavaScript API
 • Vynútiť zabezpečenie na úrovni riadkov (RLS), aby sa zaručilo, že používateľom aplikácie sa zobrazujú správne údaje
 • Vybrať si správnu licenciu tak, aby vyhovovala vašim požiadavkám

Ak chcete spustiť kurz, pozrite si uvítacie a úvodné video.

Poznámka

Toto video môže používať staršie verzie služby Power BI Desktop alebo iné služba Power BI.

Prehľad kurzov

Kurz 20 videí je usporiadaný do siedmich modulov. Odporúča sa pozerať videá v zaznamenanom poradí tak, že začnete videom 01 a skončíte videom 20.

Súprava na samoštúdium

Môžete si stiahnuť a nastaviť súpravu na samoštúdium, ktorá obsahuje prezentáciu a päť praktických cvičení: Ďalšie informácie nájdete vo videu Súprava na samoštúdium.

Na dokončenie cvičení budete potrebovať Windows PC (Windows 7 alebo novšiu verziu) a nainštalovaný nasledujúci softvér:

 • Najnovšiu verziu aplikácie Power BI Desktop.
 • Visual Studio 2015 alebo novšiu verziu. Odporúča sa Visual Studio 2019. Môžete použiť vydanie Community, ktoré je bezplatné a vhodné pre učebné scenáre. Musí mať nainštalovanú službu ASP.NET a Web Development.
 • Webový prehliadač podporovaný službou Power BI. Odporúča sa Microsoft Edge.

Ak chcete vykonať nastavenia, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Súpravu na samoštúdium (vo formáte .zip) si môžete stiahnuť lokálne do počítača pomocou tohto prepojenia.
 2. Otvorte vlastnosti súboru a začiarknite políčko „odblokovať“ (Windows môže označiť súbor ako potenciálne nedôveryhodný).
 3. Extrahujte obsah súboru do priečinka v systéme súborov. Odporúčame, aby ste vytvorili priečinok, ktorý vždy jednoducho nájdete. Možno by ste ho mohli nazvať Školenie. Dokumentácie cvičení budú odkazovať na toto umiestnenie ako na <CourseFolder> (Priečinok kurzov).

Po extrahovaní získate priečinok PowerBIDevlAD a v rámci neho nájdete nasledujúce priečinky:

 • Lab01A (Cv01A) (a všetky ostatné priečinky cvičení). Priečinky cvičení obsahujú dokumentáciu cvičení a zdroje cvičení, ktoré môžu zahŕňať položky a súbory s riešeniami.
 • MySolution (Moje riešenie): V tomto priečinku sa ukladajú súbory s riešeniami. Pokyny k cvičeniam vás nasmerujú na správny čas ich použitia.
 • Presentation (Prezentácia): Tento priečinok obsahuje súbor s prezentáciami kurzu, ktorý je k dispozícii ako PDF dokument.

Začíname so súpravou

Odporúčame vám najskôr si pozrieť online kurz. K teórii z prezentácii sa môžete vrátiť otvorením súboru <CourseFolder>\PowerBIDevl AD\Presentation\PowerBIDevAD_Presentation.pdf. Prezentácia obsahuje päť snímok cvičení, ktoré označujú, kedy je čas na uvedenie teórie do praxe. Taktiež obsahuje aj mnohé prepojenia na zdroje, ktoré vám môžu pomôcť vyhľadať súvisiaci obsah.

Keď budete pripravení pustiť sa do prvého cvičenia, otvorte súbor <CourseFolder>\PowerBIDevlAD\Lab01A\PowerBIDevlAD_Lab01A.pdf. Tento dokument vás prevedie prihlásením sa do služby Power BI a prípravou zostavy Power BI.

Poznámka

Vy zodpovedáte za to, že máte vlastné konto Power BI. Ak ešte žiadne nemáte, pozrite si tému Registrácia v Power BI ako jednotlivec.

Vaše konto musí mať licenciu na Power BI Pro alebo môžete tiež akceptovať licenciu na Power BI Pro Trial. Túto ponuku je možné akceptovať iba raz. Vaše konto tiež nesmie vyčerpať rezervu voľných vkladacích tokenov, ktoré sú k dispozícii s licenciou Power BI Pro.

Tiež musíte súhlasiť s tým, aby bolo heslo uložené v nešifrovanom texte v riešení pre cvičenia. Ukladanie citlivých informácií sa nikdy neodporúča. Vykonáva sa len na zjednodušenie cvičení. Ak chcete svoje heslo šifrovať, musíte logiku implementovať vy.

Zvážte vytvorenie konta Power BI na výhradné použitie počas praktických cvičení. Môžete si vytvoriť bezplatné konto s verejnou doménou, ako je napríklad https://outlook.live.com, a potom ho používať na prihlásenie do služby Power BI a akceptovať licenciu Power BI Pro Trial.

Súprava pre inštruktora

Súpravu pre inštruktora (vo formáte .zip) si môžete stiahnuť lokálne do počítača pomocou tohto prepojenia. Poznámky k inštalácii v učebni nájdete na prvej snímke balíka snímok programu PowerPoint.

Ďalšie kroky

Ďalšie informácie súvisiace s týmto článkom nájdete v nasledujúcich zdrojoch: