Transformácia, tvarovanie a modelovanie údajov v službe Power BI – dokumentácia

Dokumentácia k službe Power BI poskytuje odborné informácie o transformácii, tvarovaní a modelovaní údajov v službe Power BI.