Transformácia, tvarovanie a modelovanie údajov v službe Power BI – dokumentácia

Dokumentácia k službe Power BI poskytuje odborné informácie a potrebné odpovede bez ohľadu na spôsob používania služby Power BI.