Odstráňte vlastnú entitu

Môžete odstrániť vlastné entity, ale nemôžete odstrániť štandardné entity.

  1. Na powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a kliknite alebo ťuknite na Entity na ľavej navigačnej table.

    Podrobnosti entity

  2. V zozname entít kliknite alebo ťuknite na entitu, ktorá sa má odstrániť, a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Odstrániť entitu na paneli príkazov.

  3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite alebo ťuknite na položku Odstrániť na odstránenie entity.

Poznámka

Ak odstránite entitu, odstránite definíciu entity a všetky údaje, ktoré entita obsahuje. Entity a údaje v rámci nich nie je možné po odstránení obnoviť.

Poznámka

Ak odstránite entitu, ktorá sa používa v aplikácii, môže dôjsť k znefunkčneniu aplikácie alebo toku.

Poznámka

Ak entita A má vyhľadávacie polia do entity B, možno budete musieť odstrániť entitu B pred odstránením entity A.