Dodeljevanje dostopa uporabnikom

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Da bodo uporabniki pripravljeni na uporabo programa Dynamics 365 (online), morate izvesti nekaj skrbniških opravil v portalu Skrbniško središče za Office 365 – kar storite samo enkrat – in nato še nekaj skrbniških opravil v programu Dynamics 365 (online).

Dynamics 365 (online) je spletna storitev z naročnino. Ko ste se prijavili za to storitev, ste z naročnino prejeli nabor licenc – po eno licenco za vsakega uporabnika. Kupite lahko dodatne licence, če jih potrebujete.

Kot je opisano v prvem koraku, ki sledi, registrirajte uporabnike v portalu Skrbniško središče za Office 365, da bodo prepoznani v okolju Okolje storitev Microsoft Online Services, dodelite licenco vsakemu uporabniku in nato dodelite skrbniške vloge uporabnikom, ki jih izberete za to. Več informacij: Dodeljevanje vloge skrbnika

V programu Dynamics 365 (online) za storitev vnesite podatke o organizaciji, vključno z uporabniki in njihovimi varnostnimi vlogami, poslovnimi enotami in obstoječimi podatki za Dynamics 365, ki jih želite uvoziti iz drugih aplikacij ali storitev. Če vaša organizacija uporablja poslovne enote, najprej dodelite uporabnike ustreznim poslovnim enotam in nato posameznemu uporabniku dodelite še varnostno vlogo. Program Dynamics 365 (online) vključuje vnaprej določene varnostne vloge, ki združujejo nabor uporabniških dovoljenj za lažje upravljanje varnosti uporabnika. Organizacija lahko določi dodatne vloge ali uredi vnaprej določene varnostne vloge, da izpolni svoje edinstvene potrebe po varnosti. Za več informacij o varnostnih vlogah v programu Dynamics 365 (online) glejte Varnostne vloge in pravice.

Pomembno

Uporabniki ne morejo dostopati do programa Dynamics 365 (online), dokler nimajo dodeljene najmanj ene varnostne vloge. Glejte Drugi korak: Dodelitev varnostnih vlog v storitvi Dynamics 365 (v spletu).

Razlike med skrbniškimi vlogami v okolju Microsoftovih spletnih storitev in varnostnimi vlogami v programu Dynamics 365 (v spletu)

Skrbniške vloge so na voljo za dodelitev uporabnikom v portalu Skrbniški portal za Office 365. Skrbniške vloge zajemajo niz pravic in dovoljenj, povezanih z upravljanjem naročnine na storitev, kot sta dodajanje uporabnikov in dodeljevanje licenc. Vloga globalnega skrbnika ima pravice za nadzorovanje vseh vidikov naročnine in za dodajanje naročnin v druge spletne storitve. Vloga skrbnika gesel ima pravice za ponastavitev uporabnikovega gesla, ustvarjanje zahtev v storitvi in spremljanje storitve.

Varnostne vloge so dodeljene v programu Dynamics 365 (online) in zajemajo pravice in vidike, povezane z dovoljenji, na primer dovoljenja za posodobitev zapisov ali objavljanje prilagoditev.

Vloge so podobne, saj obe vrsti vsebujeta zbrane nize dovoljenj, ki omogočajo dostop do nekaterih elementov, do drugih pa ne, ter dovoljujejo nekatera dejanja, drugih pa ne. Vloge se razlikujejo v tem, da prvo velja samo za upravljanje naročnine, ne pa za samo storitev, in da drugo velja samo znotraj storitve.

Uporaba vlog je učinkovit način za združevanje niza pravic, ki so skupne delovnemu mestu ali poslovni enoti. Na ta način lahko skrbnik dodeli celoten nabor dovoljenj uporabnikom preprosto tako, da dodeli uporabnika ali skupino uporabnikov določeni vlogi.

Prvi korak: Omogočanje uporabnikov ter dodelitev licenc in skrbniških vlog v skrbniškem središču za Office 365

Naročnina vaše organizacije na Dynamics 365 (online) omogoča dostop do portala Skrbniško središče za Office 365 prek računa globalnega skrbnika. Globalni skrbnik upravlja vse vidike naročnine in lahko doda naročnine za druge Microsoft Online Services.

Kot globalni skrbnik organizacije morate najprej ustvariti uporabnike v portalu Skrbniško središče za Office 365. S tem registrirate uporabnike v sistemu in omogočite, da prejmejo licenco za uporabo storitev, ki je na voljo v okolju spletne storitve. Sami določite, katero storitev naj imajo uporabniki, tako da dodelite licenco za želeno storitev uporabniku. Navodila za ustvarjanje uporabnikov v okolju Okolje storitev Microsoft Online Services najdete v razdelku Ustvarjanje ali urejanje uporabnikov v storitvi Office 365. Za navodila o dodeljevanju licence uporabniku glejte Dodeljevanje ali odstranjevanje licenc oziroma ogled seznama uporabnikov brez licenc.

Med načrtovanjem ste morda identificirali nabor ključnih skrbniških vloge, ki jih želite zapolniti. Več informacij: Načrt za uvajanje in skrbništvo programa Microsoft Dynamics 365 (v spletu). Ker skrbniške vloge zagotavljajo, da se lahko skrbniška opravila izvajajo tudi, ko globalni skrbnik ni na voljo, je najbolje, da te vloge dodelite uporabnikom, vključno s tem, da vlogo globalnega skrbnika dodelite še enemu uporabniku. Več informacij: Dodeljevanje vloge skrbnika in Dovoljenja v storitvi Office 365.

Spletna storitev pošlje vabilo vsakemu uporabniku

Ko nastavite uporabnika v portalu Skrbniško središče za Office 365, ta uporabnik prejme e-poštno vabilo s povezavo in geslom za Okolje storitev Microsoft Online Services. Poverilnice v povabilu zagotavljajo dostop do portala in dokumentacije. Vendar pa uporabniki, ki prejmejo ta vabila ne morejo dostopati do programa Dynamics 365 (online), dokler ne dokončajo drugega koraka v tem postopku.

Drugi korak: Dodelitev varnostnih vlog v programu Dynamics 365 (v spletu)

Vpišite se v program Dynamics 365 (online) in dodajte poslovne enote (če vaša organizacija potrebuje več kot eno poslovno enoto) ter uporabnikom dodelite varnostne vloge in poslovne enote. Uporabniki, ki ste jih registrirali v spletni storitvi v prvem koraku se samodejno dodajo v Dynamics 365 (online). Ko uporabniku dodelite vsaj eno varnostno vlogo, lahko klikne povezavo v e-poštnem povabilu, vnese poverilnice in začne uporabljati Dynamics 365 (online). Več informacij: Dodeljevanje varnostne vloge uporabniku.

Pomembno

Preden začnete dodajati informacije v Dynamics 365 (online), priporočamo, da izklopite ali onemogočite blokiranje pojavnih oken v brskalniku. Preprečevalniki pojavnih oken lahko blokirajo pogovorna okna za vnos podatkov v programu Dynamics 365 (online). Več informacij o brskalniku in drugih nastavitvah za boljše delovanje izdelka si oglejte v razdelku Ključna opravila priprave in konfiguracije.

Podatki za program Dynamics 365 so morda v drugih sistemih. V fazi načrtovanja razmislite, kako boste uvozili te podatke. Pred povabilom uporabnikov v program Dynamics 365 (online) se prepričajte, da ste dokončali postopek selitve podatkov. Več informacij: Uvažanje podatkov (vse vrste zapisa).

Glejte tudi

Uvod v upravljanje programa Microsoft Dynamics 365 (v spletu)
Načrt za uvajanje in skrbništvo programa Microsoft Dynamics 365 (v spletu)
Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov
Uvoz podatkov (vse vrste zapisov)