Načrt za uvajanje in skrbništvo

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Vaše uvajanje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement bo potekalo bolj gladko z nekaj predhodnega načrtovanja. V naslednji tabeli je naštetih nekaj elementov, ki jih je treba upoštevati, preden začnete s postopkom uvajanja.

Element Opis Vidiki
Odkrivanje okolja Podroben opis okolja vaše organizacije, predvsem glede števila uporabnikov, skupin ali ekip, ter število in vrste poslovnih enot ali oddelkov. Prepoznajte trenutne podatke aplikacij Customer Engagement, ki bi jih želeli vnesti v aplikacije Customer Engagement, in splošne zahteve za shranjevanje podatkov. Vključite analizo poslovnih zahtev, ki opisuje pričakovanja vaše organizacije ali zahteve za pogodbo o ravni storitve (SLA). Pogodba o ravni storitve je pogodba, sklenjena med dvema ali več stranmi, ki opisuje izdelke, podporo in komunikacijo, ki jo bo vsaka stran zagotovila ostalim. Navedite vaše pravilnike, povezane z varnostjo in zasebnostjo. Ali je dovolj prekrivanja med strankami in izdelki prek poslovnih enot, da bi lahko delovale v istih podatkih aplikacij Customer Engagement? Kakšno vrsto varnostne politike organizacija že izvaja? Ali na tem področju obstajajo kakšne posebne zahteve? Ali obstaja načrt za rast podjetja, ki bi lahko vplival na število uporabnikov aplikacij Customer Engagement?

Načrtujte dovolj časa za zbiranje dokazov; informacije, ki bodo rezultat tega početja, lahko vplivajo na način izvajanja storitve.
Enotna prijava Postopek preverjanja pristnosti, ki omogoča uporabniku dostop do več sistemov ali storitev prek enotnih poverilnic za enotno prijavo. Uveljavljanje enotne prijave za aplikacije Customer Engagement v omrežno okolje organizacije na primer pomeni, da po vpisu uporabnika v omrežje temu uporabniku ni treba več vnašati poverilnic pri dostopu do aplikacij Customer Engagement. Opomba: Za naročnike na Office 365 mora biti primerek aplikacije Customer Engagement v istem najemniku kot naročnina na Office 365. Uporabniški račun v imeniku Imenik Active Directory se lahko sinhronizira samo z enim najemnikom. Za uveljavljanje enotne prijave obstajajo dodatne zahteve, zato premislite, kako pomembna je za vašo organizacijo.

Več informacij: Upravljanje sinhronizacije uporabniških računov
Integracija s programi Office 365 Spletno izkušnjo sodelovanja v svojem podjetju lahko občutno izboljšate tako, da integrirate aplikacije Office 365 z naročnino na aplikacije Customer Engagement. To zahteva ločen nakup naročnine za Office 365

Za najboljšo integracijo morata biti naročnina na Office 365 in primerek aplikacije Customer Engagement v istem najemniku.

Za celovito integracijo funkcij storitve Office 365 v aplikacijah Customer Engagement in Customer Engagement (on-premises) potrebujete Microsoft Office 365 Enterprise E3 ali novejšo različico. Za klice in konference prek omrežja PSTN v programu Skype za podjetja potrebujete Office 365 Enterprise E5. Drugi paketi za Office 365 niso podprti. Če potrebujete več informacij o licencah in cenah, glejte:- Cene za Dynamics 365
- Vodnik za licenciranje za Dynamics 365
Več informacij: Kaj je storitev Office 365 in kako je povezana z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement (online)?
Vloge skrbnika v Okolje storitev Microsoft Online Services Če svojo naročnino upravljate v storitvi Okolje storitev Microsoft Online Services, je na voljo več vlog skrbnikov, ki jih lahko dodelite uporabnikom. Vloge skrbnikov določajo skrbniške odgovornosti, povezane z dejavnostmi upravljanja naročnine, kot so na primer skrbništvo zaračunavanja, skrbništvo gesel in skrbništvo upravljanja z uporabniki. Upoštevajte skrbniške vloge, ki so na voljo, in potrebe vašega okolja, ter izberite vloge, ki jih želite uporabiti, in uporabnike, ki jih boste izbrali za vsako vlogo. Vloga globalnega skrbnika je vloga najvišje ravni in ima vsa dovoljenja za upravljanje s katerim koli delom procesa upravljanja naročnin. Priporočeno je, da to vlogo dodelite več osebam, da je vedno na voljo vsaj ena oseba, ki lahko upravlja vse vidike naročnine. Opomba: skrbniške vloge zajemajo vse funkcije upravljanja naročnin znotraj storitve. To niso iste vloge kot varnostne vloge, ki jih dodelite uporabnikom v aplikacijah Customer Engagement, ki so obvezne in urejajo dostop do virov v storitvi aplikacij Customer Engagement. Glejte razdelek »Varnostne vloge v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement« v tej tabeli.
Varnostne vloge v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Aplikacije Customer Engagement uporabljajo varnost na podlagi vlog. Varnostna vloga, dodeljena uporabniku, določa nalogo, za katero ima uporabnik dovoljenje za opravljanje, in podatke, za katere ima uporabnik dovoljenje za ogled. Vsak uporabnik mora imeti dodeljeno vsaj eno varnostno vlogo, če želi dostopati do aplikacij Customer Engagement. Opomba: varnostne vloge niso enake kot skrbniške vloge v Okolje storitev Microsoft Online Services, ki zajemajo upravljanje naročnin in sorodne dejavnosti v storitvi Skrbniški portal za Office 365. Glejte: Skrbniške vloge v storitvi Okolje storitev Microsoft Online Services v tej tabeli.
Uvažanje podatkov Aplikacije Customer Engagement ponujajo čarovnika za pomoč pri uvažanju podatkov aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement iz drugih aplikacij in storitev. Če podatke uvozite iz drugih sistemov, razmislite o načinu obdelave podatkov za manj napak. Več informacij: Uvažanje podatkov (vse vrste zapisa)
Posodobitve izdelka Nekatere izdaje aplikacij Customer Engagement bodo vključevale izbirne posodobitve izdelkov, ki jih lahko omogočite. Posodobitve izdelkov lahko vplivajo na obstoječe prilagoditve v primerku aplikacije Customer Engagement. Preden posodobitev izdelka omogočite v okolju izdelka, preglejte vso dokumentacijo, povezano z vsako posodobitvijo. Poleg tega nekaterih posodobitev izdelkov, kot so obrazci za procese prodaje in storitev, ni mogoče odstraniti ali preprosto povrniti v prejšnjo funkcionalnost. Zato morate skrbno premisliti preden omogočite posodobitev izdelka. Več informacij: Upravljanje posodobitev izdelka Namig: Če niste prepričani, ali želite omogočiti posodobitev izdelka v produkcijskem primerku aplikacije Customer Engagement, se prijavite za preskusno naročnino za ocenjevanje nove funkcionalnosti. Več informacij: Prijava za brezplačno preskusno različico

Glejte tudi

Upravljanje naročnine za aplikacije Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
Zahteve za aplikacije Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
Dodeljevanje dostopa uporabnikom do aplikacij Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online) kot Microsoftove spletne storitve