Načrt za uvajanje in skrbništvo

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Vaše uvajanje storitve Dynamics 365 (online) bo potekalo bolj gladko, če mu posvetite nekaj predhodnega načrtovanja. V naslednji tabeli je naštetih nekaj elementov, ki jih je treba upoštevati, preden začnete s postopkom uvajanja.

Element Opis Vidiki
Odkrivanje okolja Podroben opis okolja vaše organizacije, predvsem glede števila uporabnikov, skupin ali ekip, ter število in vrste poslovnih enot ali oddelkov. Prepoznajte trenutne podatke storitve Dynamics 365, ki bi jih želeli vnesti v storitev Dynamics 365 (online), in splošne zahteve za shranjevanje podatkov. Vključite analizo poslovnih zahtev, ki opisuje pričakovanja vaše organizacije ali zahteve za pogodbo o ravni storitve (SLA). Pogodba o ravni storitve je pogodba, sklenjena med dvema ali več stranmi, ki opisuje izdelke, podporo in komunikacijo, ki jo bo vsaka stran zagotovila ostalim. Navedite vaše pravilnike, povezane z varnostjo in zasebnostjo. Ali je dovolj prekrivanja med strankami in izdelki prek poslovnih enot, da bi lahko delovale v istih podatkih Dynamics 365? Kakšno vrsto varnostne politike organizacija že izvaja? Ali na tem področju obstajajo kakšne posebne zahteve? Ali obstaja načrt za rast podjetja, ki bi lahko vplival na število uporabnikov storitve Dynamics 365 (online)?

Načrtujte dovolj časa za zbiranje dokazov; informacije, ki bodo rezultat tega početja, lahko vplivajo na način izvajanja storitve.
Enotna prijava Postopek preverjanja pristnosti, ki omogoča uporabniku dostop do več sistemov ali storitev prek enotnih poverilnic za enotno prijavo. Uveljavljanje enotne prijave za storitev Dynamics 365 (online) na primer v omrežno okolje organizacije pomeni, da po prijavi uporabnika v omrežje, temu uporabniku ni treba več vnašati poverilnic pri dostopu do storitve Dynamics 365 (online). Opomba: Za naročnike na Office 365 mora biti primerek Dynamics 365 (online) v istem najemniku kot naročnina na Office 365. Uporabniški račun v imeniku Imenik Active Directory se lahko sinhronizira samo z enim najemnikom. Za uveljavljanje enotne prijave obstajajo dodatne zahteve, zato premislite, kako pomembna je za vašo organizacijo.

Več informacij: Upravljanje sinhronizacije uporabniških računov
Integracija s programi Office 365 Spletno izkušnjo sodelovanja v svojem podjetju lahko občutno izboljšate tako, da integrirate programe Office 365 z naročnino za Dynamics 365 (online). To zahteva ločen nakup naročnine na Office 365

Za najboljšo integracijo morata biti naročnina na Office 365 in primerek programa Dynamics 365 (online) v istem najemniku.

Za celovito integracijo funkcij storitve Office 365 s programoma Dynamics 365 (online) in Dynamics 365 (on-premises) potrebujete Microsoft Office 365 Enterprise E3 ali novejši. Za klice in konference prek omrežja PSTN v programu Skype za podjetja potrebujete Office 365 Enterprise E5. Drugi paketi za Office 365 niso podprti. Če potrebujete več informacij o licencah in cenah, glejte:- Cene za Dynamics 365
- Vodnik za licenciranje za Dynamics 365
Več informacij: Kaj je storitev Office 365 in kako je povezana s programom Dynamics 365 (v spletu)?
Vloge skrbnika v Okolje storitev Microsoft Online Services Če svojo naročnino upravljate v storitvi Okolje storitev Microsoft Online Services, je na voljo več vlog skrbnikov, ki jih lahko dodelite uporabnikom. Vloge skrbnikov določajo skrbniške odgovornosti, povezane z dejavnostmi upravljanja naročnine, kot so na primer skrbništvo zaračunavanja, skrbništvo gesel in skrbništvo upravljanja z uporabniki. Upoštevajte skrbniške vloge, ki so na voljo, in potrebe vašega okolja, ter izberite vloge, ki jih želite uporabiti, in uporabnike, ki jih boste izbrali za vsako vlogo. Vloga globalnega skrbnika je vloga najvišje ravni in ima vsa dovoljenja za upravljanje s katerim koli delom procesa upravljanja naročnin. Priporočeno je, da to vlogo dodelite več osebam, da je vedno na voljo vsaj ena oseba, ki lahko upravlja vse vidike naročnine. Opomba: skrbniške vloge zajemajo vse funkcije upravljanja naročnin znotraj storitve. To niso iste vloge, kot varnostne vloge, ki jih dodelite uporabnikom v storitvi Dynamics 365 (online), ki so potrebne in urejajo dostop do virov v storitvi Dynamics 365 (online). Glejte razdelek »Varnostne vloge v storitvi Dynamics 365 (online)« v tej tabeli.
Varnostne vloge v storitvi Dynamics 365 (online) Dynamics 365 (online) uporablja varnost na podlagi vlog. Varnostna vloga, dodeljena uporabniku, določa nalogo, za katero ima uporabnik dovoljenje za opravljanje, in podatke, za katere ima uporabnik dovoljenje za ogled. Vsakemu uporabniku mora biti dodeljena vsaj ena varnostna vloga za dostop do storitve Dynamics 365 (online). Opomba: varnostne vloge niso enake kot skrbniške vloge v Okolje storitev Microsoft Online Services, ki zajemajo upravljanje naročnin in sorodne dejavnosti v storitvi Skrbniški portal za Office 365. Glejte: Skrbniške vloge v storitvi Okolje storitev Microsoft Online Services v tej tabeli.
Uvažanje podatkov Dynamics 365 (online) omogoča čarovnika za pomoč pri uvažanju podatkov programa Dynamics 365 iz drugih programov in storitev. Če podatke uvozite iz drugih sistemov, razmislite o načinu obdelave podatkov za manj napak. Več informacij: Uvažanje podatkov (vse vrste zapisa)
Posodobitve izdelka Nekatere izdaje storitve Dynamics 365 (online) bodo vključevale izbirne posodobitve izdelkov, ki jih lahko omogočite. Posodobitve izdelkov lahko vplivajo na obstoječe prilagoditve v vaši izdaji storitve Dynamics 365 (online). Preden posodobitev izdelka omogočite v okolju izdelka, preglejte vso dokumentacijo, povezano z vsako posodobitvijo. Poleg tega nekaterih posodobitev izdelkov, kot so obrazci za procese prodaje in storitev, ni mogoče odstraniti ali preprosto povrniti v prejšnjo funkcionalnost. Zato morate skrbno premisliti preden omogočite posodobitev izdelka. Več informacij: Manage product updates Nasvet: če niste prepričani, ali želite omogočiti posodobitev izdelka v primerku Dynamics 365 (online), uporabljenem pri proizvodnji, se prijavite za preskusno naročnino za ocenjevanje nove funkcionalnosti. Več informacij: Prijava za brezplačno preskusno različico

Glejte tudi

Upravljanje naročnine na Microsoft Dynamics 365 (v spletu)
Zahteve za Microsoft Dynamics 365 (v spletu)
Dodeljevanje dostopa uporabnikom do storitve Microsoft Dynamics 365 (v spletu) kot Microsoftove spletne storitve