Pregled čakalnih vrst

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Uporabite čakalne vrste za organiziranje, prednostno obravnavanje in spremljanje napredka svojega dela. V programu Dynamics 365 so čakalne vrste vsebniki, uporabljeni za shranjevanje vseh elementov, ki jih je treba dokončati ali zahtevajo dejanje, na primer dokončanje opravila ali zapiranje primera.

Ustvarjanje čakalnih vrst

Čakalna vrsta je privzeto ustvarjena za vsakega uporabnika in ekipo v programu Dynamics 365. To privzeto čakalno vrsto lahko uporabite za sledenje vsem delovnim nalogam, lahko pa nastavite čakalne vrste, ki odražajo strukturo vaše organizacije, poslovne procese ali oboje. Nastavitev čakalnih vrst je odvisna od načina delovanja vašega podjetja. Ločite lahko na primer čakalni vrsti za ekipo za podporo izdelkov »Prve stopnje« in »Druge stopnje«, ki pomenita različno stopnjo usposobljenosti ekipe, ali »Zlato« in »Srebrno« čakalno vrsto, ki pomenita različne prioritete glede na pogodbe o storitvah, ki jih imajo stranke sklenjene z vašo organizacijo.

V programu Dynamics 365 lahko ustvarite dve vrsti čakalnih vrst: zasebne ali javne. Ustvarite zasebne čakalne vrste z omejenimi nabori članov, tako da si lahko elemente v čakalni vrsti ogledajo samo ti člani. Ustvarite javne čakalne vrste in dovolite vsem v organizaciji, da si ogledajo elemente v čakalni vrsti.

Usmerjanje elementov v čakalne vrste

Za vse primere, ki so samodejno ustvarjeni iz dohodnih e-poštnih sporočil in objav v družabnih omrežij, ustvarite pravila usmerjanja, da usmerite primere v čakalne vrste. Nato dodelite elemente v čakalni vrsti ustreznim predstavnikom za stranke ali uporabnikom. Primere in dejavnosti lahko v čakalne vrste dodate tudi ročno.

Dodeljevanje elementov v čakalno vrsto za delo

Čakalne vrste delijo primere ali dejavnosti kot skupino, dokler jih iz čakalne vrste ne vzame oz. sprejme predstavniki za stranke, ki prevzame odgovornost za njihovo obravnavo. Predstavniki za stranke lahko sami izberejo elemente ali pa vodja storitev za stranke ročno usmeri te primere k predstavnikom za stranke ali k drugim čakalnim vrstam, uporabnikom ali ekipam.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje čakalne vrste

Ustvarite pravila za samodejno usmerjanje primerov