Pregled ustvarjanja in prilagajanja aplikacije

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Način delovanja vaše organizacije je edinstven. Nekatere organizacije imajo dobro opredeljene poslovne procese, ki jih uvedejo z aplikacijo. Druge niso zadovoljne s trenutnimi poslovnimi procesi in uporabljajo program po meri ali aplikacije Customer Engagement, da v poslovanje uvedejo nove podatke in procese. Ne glede na vaše okoliščine vam aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement omogočajo številne možnosti načrtovanja in prilagajanja aplikacij, tako da kar najbolje ustrezajo vaši organizaciji.

Razumljivo je, da želite takoj začeti, vendar vzemite si nekaj časa in preberite vsebino v tem razdelku. Spoznali boste pomembne izraze in razloge za izvajanje opravil na določen način ter se tako izognili morebitnim težavam v prihodnosti.

Kaj so metapodatki in zakaj je to pomembno?

V preteklosti ste poslovne aplikacije morda prilagajali z urejanjem izvorne kode. To je ustvarilo zaplete, ker je vsaka organizacija uvedla edinstvene spremembe in je bilo nadgradnjo izredno težko izvesti ali pa je bila izredno draga. Nato so razvijalci aplikacij začeli uvajati programske vmesnike (API-je) ter tako drugim razvijalcem omogočili interakcijo z aplikacijo in dodajanje lastne logike brez spreminjanja izvorne kode. To je bilo nekoliko bolje, saj so lahko razvijalci razširili program, ne da bi ga spreminjali. Vendar še vedno je moral določen razvijalec najprej zapisati kodo.

Sodobni poslovni programi uporabljajo arhitekturo na podlagi metapodatkov, ki uporabnikom omogoča prilagajanje programa brez pisanja kode. Metapodatki so »podatki o podatkih« in določajo strukturo podatkov, shranjenih v sistemu. Program na podlagi metapodatkov zazna morebitne spremembe podatkovne strukture in se lahko nanje prilagodi. Ker so metapodatki znani, je mogoče vključiti dodatne zmogljivosti, ki so povezane z njimi.

S prilagajanjem programa z orodji za prilagajanje dodajate ali posodabljate metapodatke ali podatke, ki jih uporabljajo funkcije, katerih delovanje je odvisno od metapodatkov. Ker so vrste podatkov, ki se uporabljajo za prilagoditev sistema, znane, jih lahko upoštevate in v aplikacijo dodate nove funkcije, ne da bi prekinili delovanje temeljne platforme.

Prilagoditi ali konfigurirati?

Naročniki aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement pravijo, da želijo aplikacijo »prilagoditi«. Zato se v tem dokumentu uporablja izraz »prilagoditev«, ki opisuje spreminjanje sistema tako, da bo deloval na želen način. Nekateri raje uporabljajo besedo »konfiguracija«, ker ta namiguje na to, da se spremembe uveljavijo brez kode. Ne glede na to, kako se izrazite, za ustvarjanje aplikacij ali prilagoditev aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement ni treba biti razvijalec.

Dynamics 365 for Customer Engagement ponuja nabor spletnih storitev in API-jev, ki razvijalcem omogočajo pisanje kode. Če je koda zapisana s podprtimi metodami, lahko pričakujete, da bo po nadgradnji vaše organizacije še naprej delovala.

Katere vrste prilagoditev so podprte z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement?

Večji del prilagoditve boste najverjetneje lahko izvedli z orodji v programu. Microsoft v celoti podpira uporabo orodij, saj z njimi uveljavite spremembe metapodatkov oziroma podatkov, ki so odvisni od metapodatkov.

Če orodja za prilagajanje ne izpolnjujejo vaših zahtev, lahko namestite rešitev drugega proizvajalca ali najamete razvijalca, ki bo prilagoditve zapisal v kodo. V vsakem primeru je koristno razumeti, kako delujejo podprte prilagoditve. Če nameravate kupiti rešitev, ki zahteva kodo, se prepričajte, da je koda zapisana samo s podprtimi API-ji. Tako boste zaščitili svojo naložbo v aplikacije Customer Engagement in morebitne pridobljene rešitve.

Razvijalci, ki razširjajo aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, morajo upoštevati pravila in najboljše prakse, ki so dokumentirane v kompletu za razvoj programske opreme: Najboljše prakse za razvoj na podlagi aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. SDK dokumentira API-je, ki so na voljo razvijalcem, in ponudi napotke o tem, kako jih najbolje uporabiti. Microsoft podpira samo API-je in prakse, ki so dokumentirani v kompletu za razvoj programske opreme. V spletu lahko najdete morebitno rešitev za odpravljanje težave, vendar če ta rešitev ne vključuje uporabe API-jev, dokumentiranih v kompletu SDK, s strani družbe Microsoft ni podprta. Preden naročite razvijalcu, da uvede spremembo, preverite, ali uporablja podprte metode.

Če razvijalci uporabljajo API-je in najboljše prakse, opisane v kompletu SDK, lahko z gotovostjo preizkusimo, ali lahko morebitna sprememba, ki jo uvedemo za Customer Engagement, povzroči napako obstoječih prilagoditev. Naš cilj je, da prilagoditve kod, zapisane s podprtimi metodami, delujejo tudi po uvedbi novih različic ali posodobitev aplikacij Customer Engagement. Prednost tega je, da lahko nadgradite na nove različice z izboljšanimi funkcijami, ne da bi bilo treba razvijalcem vsakokrat spremeniti svojo kodo.

Če zaznamo, da bo sprememba v novi različici aplikacij Customer Engagement povzročila napako podprte prilagoditve, bomo navedli podrobnosti napake in možnosti odpravljanja te napake s spreminjanjem kode.

Katere vrste prilagoditev niso podprte z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement?

Če Microsoft ne podpira nekaterih API-jev in praks programiranja, to še ne pomeni, da ti ne delajo. »Brez podpore družbe Microsoft« pomeni temveč zgolj to, da za te API-je ali prakse programiranja Microsoft ne zagotavlja podpore. Ker jih ne preizkusimo, ne vemo, ali bo določena sprememba pri njih povzročila napako. Posledic spreminjanja kode v našem programu ne moremo predvideti.

Razvijalec, ki uporablja nepodprte API-je in prakse programiranja, je sam odgovoren za podporo kode. Če se želi prepričati, ali deluje, jo bo moral preizkusiti.

Če se pri svojem uvajanju aplikacij Customer Engagement odločite za uporabo nepodprtih prilagoditev, si zabeležite vse prilagoditve in pripravite načrt, kako jih odstranite, preden se obrnete na tehnično podporo za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement. Če potrebujete pomoč v povezavi z nepodprtimi prilagoditvami, se obrnite na razvijalca ali organizacijo, ki je izvedla prilagoditve.

Običajne nepodprte prakse prilagajanja

V nadaljevanju je seznam običajnih praks prilagajanja, ki niso podprte. Ta seznam ni popoln. Več informacij: Podprte razširitve za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement: nepodprte prilagoditve.

Interakcija z elementi modela dokumentnega predmeta (DOM) na podlagi jezika JavaScript
Za vse knjižnice JavaScript, ki se uporabljajo kjer koli v programu, mora biti omogočena interakcija samo z dokumentiranimi API-ji. Razvijalci jezika JavaScript pri delu s programi pogosto dostopajo do elementov DOM s posebnimi imeni. Ker so aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement spletni program, ti načini delujejo, vendar se bodo pri izvajanju paketa posodobitev verjetno prekinili, saj se lahko imena elementov, na katera se sklicujejo, kadar koli spremenijo. Pridržujemo si pravico, da lahko v programu izvedemo vse potrebne spremembe, kar pogostokrat pomeni, da se zaradi tega spremeni struktura strani. Dodajanje morebitnih sprememb, ki so odvisne od trenutne strukture strani, pomeni, da bo treba po vsaki uvedbi paketa posodobitev izvesti preizkuse in morda spremeniti kodo po meri v teh skriptih.

jQuery je zelo pogosta knjižnica, ki jo uporabljajo razvijalci jezika JavaScript. Največja prednost uporabe knjižnice jQuery je, da poenostavi razvijalčevo možnost dostopa do elementov DOM in njihovega ustvarjanja, česar strani aplikacij Customer Engagement ne podpirajo. Uporaba knjižnice jQuery je priporočljiva, ko razvijalci ustvarjajo uporabniške vmesnike po meri s spletnimi viri HTML, vendar pa podprti API-ji v okviru strani aplikacij Customer Engagement ne zahtevajo uporabe knjižnice jQuery.

Uporaba katerih koli nedokumentiranih internih predmetov ali metod na podlagi jezika JavaScript
Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement uporabljajo na straneh veliko predmetov JavaScript. Razvijalec jezika JavaScript lahko odkrije te predmete s postopkom razhroščevanja strani ter nato do njih dostopa in jih znova uporabi. Pridržujemo si pravico, da lahko izvedemo vse spremembe, potrebne za te predmete, vključno z njihovo odstranitvijo ali spreminjanjem imen metod. Če se skript sklicuje na te predmete, se bo prekinil, če ne bodo najdeni.

Združevanje možnosti prilagajanja

Vsaka tema v tem vodniku zelo podrobno opisuje posamezne možnosti prilagajanja. Vseeno je pomembno vedeti, da rešitve, ki ustrezajo zahtevam vašega podjetja, pogosto uporabljajo eno od možnosti v povezavi z eno ali več drugimi zmožnostmi.

Izberite pravo zmožnost prilagajanja za posel

Abraham Maslow je dejal: »Za človeka, ki ima v škatli z orodjem samo kladivo, je vsaka težava videti kot žebelj.« Z različnimi zmogljivostmi prilagajanja, ki so na voljo v aplikacijah Customer Engagement, se enostavno seznanite z eno od njih in jo uporabite za razrešitev vseh težav. Kot vrednotite poslovne težave, ki jih želite rešiti, pomislite tudi na končni rezultat, ki ga želite doseči in nato od tam načrtujte pot, po kateri ga boste dosegli.

Spremembe, ki vplivajo na učinkovitost organizacije aplikacij Customer Engagement

Uvažanje rešitev in uporaba prilagoditev, ki spremenita metapodatke, lahko vplivata na učinkovitost organizacije aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Dejanja, ki lahko zmotijo običajno delovanje sistema, vključujejo:

  • dodajanje, odstranjevanje ali spreminjanje entitet, nadomestnih ključev ali odnosov.

  • Uvažanje rešitev

  • Objava prilagoditev

Če te spremembe uporabite za produkcijski sistem, priporočamo, da izvedbo teh postopkov načrtujete tako, da bodo najmanj moteči za uporabnike.

Glejte tudi

Uvod v ustvarjanje in prilagajanje aplikacij