Namestitev mobilne aplikacije Field Service

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Hitro razreševanje težav strank omogoča aplikacija Field Service for Microsoft Dynamics 365 (za mobilne naprave). V mobilni aplikaciji lahko delovne naloge lahko pošljete, preusmerite in jih zaključite, upravljate račune in še več.

Aplikacija Field Service – Dynamics 365 (za mobilne naprave) je rešitev, zgrajena na platformi Resco Mobile Dynamics 365. Več informacij: Pogosta vprašanja o aplikaciji Resco

Če želite prilagoditi aplikacijo Field Service – Dynamics 365 (za mobilne naprave), morate namestiti rešitev Resco Mobile Dynamics 365 Woodford. Z njo lahko delovanje mobilne aplikacije prilagodite svojim poslovnim potrebam. Če spreminjanja aplikacije še ne potrebujete, lahko uporabite privzeto konfiguracijo mobilne aplikacije rešitve Field Service.

Preden lahko začnete uporabljati aplikacijo Field Service – Dynamics 365 (za mobilne naprave) v drugačni obliki od te, ki ste jo prenesli iz trgovine z aplikacijami, mora vaš skrbnik za Dynamics 365 namestiti mobilno rešitev Woodford za vaš račun Dynamics 365 (online).

1. korak: prenesite in namestite mobilno rešitev Resco Mobile Dynamics 365 Woodford

Za namestitev mobilne rešitve Mobile Dynamics 365 Woodford za funkcije rešitve Field Service v Dynamics 365 potrebujete skrbniške pravice. Uporabiti morate tudi Internet Explorer in Silverlight ali Firefox.

 1. Prenesite mobilno rešitev Woodford z lokacije Resco v računalnik.

 2. Pred naslednjimi koraki se prijavite v račun Dynamics 365. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

 3. V glavnem meniju kliknite Nastavitve > Rešitve.

  Meni »Rešitve«

 4. Na strani Vse rešitve kliknite Uvoz.

  Uvozi meni »Rešitve«

 5. V pogovornem oknu Uvozi rešitev kliknite Prebrskaj in izberite datoteko rešitve Woodford, ki ste jo prenesli v 1. koraku.

  Izbira mobilne rešitve Woodford za uvoz

 6. Za začetek uvoza kliknite Naprej. Po dokončanem uvoz kliknite Zapri. Rešitev Woodford bi zdaj morala biti prikazana na strani Vse rešitve.

  Mobilna rešitev Resco Dynamics 365

 7. Za objavo rešitve Woodford kliknite Objavi vse prilagoditve in nato osvežite stran.

  Objava prilagoditev

 8. Rešitev Woodford bi zdaj morala biti prikazana v meniju Nastavitve. To preverite tako, da se pomaknete v Nastavitve in nato kliknete Woodford.

  Pomembno

  Če rešitev Woodford ni prikazana v meniju Nastavitve, osvežite stran.

  Nameščena rešitev Woodford

 9. V pogovornem oknu Povečanje kvote kvoto nastavite na 100 MB in nato kliknite V redu.

  Povečanje kvote

 10. V pogovornem oknu Registracija uporabnika vnesite uporabniške podatke in nato kliknite Registriraj.

 11. Ko ste opozorjeni, da je na volj posodobitev, v pogovornem oknu Na voljo je posodobitev kliknite Pozneje.

  Posodobitev možnosti, ki je na voljo

  Rešitev je zdaj nameščena.

2. korak: uvozite predlogo projektov mobilne aplikacije rešitve Field Service v rešitev Woodford

Po namestitvi rešitve Woodford rešitev prenesite predlogom ki vam bo v pomoč pri konfiguriranju mobilne aplikacije. Predloga je obvezna, če uporabljate rešitev Woodford.

Opomba

Za delovanje mobilne aplikacije Field Service za Dynamics 365 sta potrebni rešitev Woodford in predloga Woodford. Oglejte si spodnja navodila za prenos in namestitev predloge Woodford.

Predloga vsebuje vse prilagoditve za mobilno aplikacijo rešitve Field Service. Uporabite jo lahko za dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje polj, entitet, pogledov in obrazcev.

 1. Prenesite in shranite datoteko predloge.

 2. V storitvi Dynamics 365 odprite Nastavitve > Woodford in nato kliknite MobileCRM Woodford.

 3. Kliknite Uvozi in nato uvozite datoteko projektov mobilne aplikacije, ki ste jo shranili v 1. koraku.

  Uvoz datoteke projekta

 4. V pogovornem oknu Dodaj projekt za mobilno aplikacijo storite to:

  1. Za možnost Vrsta izberite možnost Standardni uporabnik.

  2. Določite ime predloge.

  3. Nastavite možnost Prioriteta.

   Opomba

   Uporabnik, ki se vpiše v mobilno aplikacijo, bo lahko videl prilagoditve za projekt, ki je dodeljen njegovi varnostni vlogi. Če ima uporabnik več varnostnih vlog, katerim je dodeljen projekt, bo v uporabnikovo napravo prenesen projekt z najvišjo prioriteto.

  4. Za možnost Vloge izberite vloge, na katere naj se nanaša ta predloga mobilne aplikacije, nato kliknite V redu. Uporabnik, ki se vpiše in ima vlogo, ki se ujema z vlogo, ki jo izberete tukaj, bo podedovali to konfiguracijo v svoji mobilni aplikaciji.

  Podrobnosti predloge projekta

 5. Za objavo datoteke s predlogo na kartici Projekt za mobilno aplikacijo kliknite Uredi.

  Opomba

  Spremenite objavljeno različico, da se bo ujemala z različico aplikacije, ki jo imate nameščeno. Če želite preveriti, katero različico mobilne aplikacije imate nameščeno, odprite mobilno aplikacijo in na domačem zaslonu tapnite Vizitka.

  Prvi dve številki različice nameščene mobilne aplikacije se morata ujemati z objavljeno različico v projektu. Če je številka objavljene različice projekta večja od številke različice aplikacije, se ob poskusu sinhronizacije prikaže sporočilo o napaki zaradi nepodprtih metapodatkov. Različica se mora ujemati le v prvi decimalki.

  Urejanje predloge projekta

 6. Na naslednjem zaslonu kliknite Objavi vse.

  Nato namestite aplikacijo v mobilno napravo. Več informacij: Uporabniški priročnik za mobilno aplikacijo Field Service

Izjava o zasebnosti

Če uporabniki namestijo mobilno aplikacijo Field Service for Microsoft Dynamics 365 v mobilno napravo in jo uporabljajo, se strinjajo, da se podatki o dodeljenih ID-jih organizacije in dodeljenih ID-jih končnega uporabnika ter ID-jih naprave posredujejo družbam Microsoft in Resco.net, Inc. za namene zagotavljanja storitev in preverjanja, ali je programska oprema ustrezno licencirana.
 
Če uporabniki uporabljajo mobilno aplikacijo Field Service for Microsoft Dynamics 365 za povezovanje Dynamics 365 s storitvami Glympse, se uporabniki z namestitvijo ali uporabo programske opreme strinjajo s posredovanjem podatkov o strankah v Glympse za omogočanje storitev, ki temeljijo na trenutni lokaciji. Pri tej funkciji mora pooblaščeni uporabnik ali skrbnik integrirati in konfigurirati obstoječi račun Glympse organizacije za uporabo s storitvijo Dynamics 365. Uporabo storitev Glympse urejajo pogoji in izjava o zasebnosti, ki veljajo za vaš račun Glympse.
 
Če uporabniki aplikacijo uporabljajo za vzpostavljanje povezave s storitvijo Microsoft Dynamics CRM (v spletu) ali Dynamics 365 (online), se uporabniki z namestitvijo aplikacije strinjajo, da se podatki o dodeljenih ID-jih organizacije in dodeljenih ID-jih končnega uporabnika ter ID-jih naprave posredujejo Microsoftu za namene omogočanja povezav v več napravah ali izboljšav storitev Microsoft Dynamics CRM (v spletu), Dynamics 365 (online) oz. aplikacije.
 
Podatki o lokaciji Če uporabniki zahtevajo in omogočijo storitve ali funkcije v aplikaciji, ki temeljijo na lokaciji, lahko aplikacija zbira in uporablja natančne podatke o njihovi lokaciji. Podatki o natančni lokaciji so lahko podatki GPS ter podatki, ki določajo bazne postaje in dostopne točke Wi-Fi v bližini. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Zemljevidi Bing in druge storitve za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov, kot so Google Zemljevidi in Apple Maps, ki jih je uporabnik v svojem telefonu nastavil za obdelavo podatkov o svoji lokaciji v aplikaciji. Uporabniki lahko onemogočijo storitve ali funkcije, ki temeljijo na lokaciji, ali onemogočijo dostop aplikacije do uporabnikove lokacije tako, da izklopijo lokacijsko storitev ali izklopijo dostop aplikacije do lokacijske storitve. Uporabo storitve Zemljevidi Bing uporabnikov urejajo Pogoji uporabe za končnega uporabnika storitve Zemljevidi Bing, ki so na voljo na https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, in Izjava o zasebnosti za Zemljevidi Bing, ki je na voljo na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Uporabo storitev za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov in vseh podatkov, ki jih uporabniki posredujejo v njih, urejajo pogoji uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti, ki veljajo za ustrezno storitev. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo te pogoje uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti.
 
Aplikacija lahko vključuje povezave do drugih Microsoftovih storitev in do storitev drugih ponudnikov, katerih prakse zasebnosti in varnosti se lahko razlikujejo od tistih, ki veljajo za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365. ČE UPORABNIKI PODATKE POŠLJEJO DRUGIM MICROSOFTOVIM STORITVAM ALI DRUGIM PONUDNIKOM STORITEV, POTEM TE PODATKE UREJAJO NJIHOVE IZJAVE O ZASEBNOSTI. V izogib dvomu podatki, posredovani zunaj storitve Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365, niso vključeni v pogodbe uporabnikov za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 oz. ustrezno središče zaupanja Microsoft Dynamics. Microsoft uporabnikom svetuje, da preberejo te izjave o zasebnosti.
 
Če omogočite mobilno aplikacijo Field Service for Microsoft Dynamics 365 v mobilni napravi, ki ima omogočene funkcije za prepoznavanje lokacije, bodo podatki o trenutni lokaciji poslani v storitev Zemljevidi Bing in shranjeni v Dynamics 365. Uporabniki so pozvani za dovoljenje za pretok podatkov o trenutni lokaciji med nameščanjem ali uporabo aplikacije Field Service Mobile. Če želi uporabnik onemogočiti posredovanje podatkov o trenutni lokaciji iz naprave, mora onemogočiti lokacijske funkcije naprave ali odstraniti aplikacijo.
 
Podatki o trenutni lokaciji, ki jih pošlje aplikacija Field Service Mobile, se uporabljajo v naslednjih scenarijih:

 • Za prikaz lokacije uporabnikovih strank. Podatki o uporabnikovi trenutni lokaciji so poslani ponudniku zemljevidov kot kontekst za zemljevid, ki ga zagotovi ponudnik in je prikazan v aplikaciji Field Service Mobile.

 • Za ustvarjanje in posodabljanje uporabnikovega urnika. Podatki o uporabnikovi trenutni lokaciji so posredovani rešitvi Field Service v storitvi Dynamics 365 za ustvarjanje in posodabljanje uporabnikovega urnika. Npr. za dodelitev opravila najbližjemu tehniku.

Če v mobilni napravi omogočite aplikacijo Field Service Mobile, bodo podatki o uporabi mobilne aplikacije, kot so napake aplikacije, poslani družbi Microsoft prek varne povezave do organizacijskih vpogledov in shranjeni v shrambo tabel Azure.

Opomba: organizacijski vpogledi skrbniku sistema za organizacijo Dynamics 365 zagotovijo hiter pregled uporabe organizacije. Skrbnik sistema lahko vidi večino dejavnih uporabnikov, število sproženih zahtev SDK in število zahtev, ki si jih uporabniki SDK ogledujejo.

Seznam komponent in storitev Azure, ki so povezane s funkcijo »Pomagajte izboljšati Unified Service Desk«, je naveden spodaj.

Opomba: Če želite več informacij o dodatnih ponudbah storitve Azure, obiščite Središče zaupanja Microsoft Azure.

Storitve v oblaku

API REST za podatke OrgInsights (spletna vloga)

Ta spletna vloga sprejema zahteve grafikonov, ki prikazujejo podatke v organizacijskih vpogledih. API prebere združene podatke iz tabel Azure in jih vrne.

Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure

Nadzorni posrednik (ki deluje v skupnem računalniku za vse ravni) zbere neobdelane telemetrične podatke organizacije Dynamics 365 in jih v obliki Bond (binarna oblika) naloži v storitev Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure.

Shramba tabel storitve Azure

Neobdelani telemetrični podatki v storitvi Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure so združeni in shranjeni v shrambo tabel Azure, ki jo bere storitev v oblaku.

Azure Active Directory

Organizacijski vpogledi uporabljajo storitev Azure Active Directory za preverjanje pristnosti spletnih storitev.

Storitveno vodilo Azure

Nadzorni posrednik ustvari sporočila in jih razvrsti v čakalno vrsto, ko naloži podatke v storitev Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure. Cev CMA zbere ta sporočila, da združi podatke, ki so naloženi.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Namesti
Konfiguracija privzetih nastavitev
Ogled uporabniških računov in varnostnih vlog
Uporabniški vodnik