Upravljanje igralcev iz storitve Dynamics 365 (v spletu) in njihovih varnostnih vlog

Ko nastavite novo igro, morate določiti, kateri uporabniki bodo v naslednji igri v Dynamics 365 - Gamification igralci in kateri bodo navijači. Uporabniki iz programa Dynamics 365 (online) so v rešitvi Gamification na voljo samodejno.

Igralci so tekmovalci, udeleženi v igri, ki dobijo točke od izpolnjenih opredeljenih KPI-jih.

Navijači so uporabniki, ki niso vključeni v aktivno tekmovanje kot igralci – npr. vodstvo, vodje oddelkov ali sprejemno osebje – v igri Gamification pa sodelujejo tako, da sestavijo ekipo. Če se direktor podjetja vključi v igro, sestavi ekipo in osebno spremlja statistične podatke o uspehu igralcev, to predstavlja veliko spodbudo za igralce, da se izkažejo.

Spreminjanje varnostne vloge uporabnika v rešitvi Dynamics 365 – Gamification

Ko so uporabniki uvoženi, lahko skrbnik spreminja njihove varnostne vloge neposredno v povezani organizaciji Dynamics 365 (online).

Brisanje uporabnika iz rešitve Dynamics 365 – Gamification

Uporabnike lahko iz rešitve Dynamics 365 - Gamification izbrišete tako, da izbrišete uporabniške račune v povezani organizaciji. Če je uporabnik še vedno dejaven v vaši organizaciji, gani mogoče odstraniti v Gamification

Podrobna navodila najdete v razdelku Brisanje uporabnika iz organizacije.

Odstranjevanje izbrisanega uporabnika iz rešitve Gamification

  1. V možnosti Gamification se pomaknite na razdelek Uporabniki.

  2. Na strani Uporabniki storitve Microsoft Dynamics 365 poiščite uporabnika, ki ga želite izbrisati.

  3. Izberite oznako za brisanje Oznaka za brisanje uporabnika in potrdite izbris. Tega dejanja ni mogoče razveljaviti.

Glejte tudi

Pregled za nadzornike in vodje igre v rešitvi Gamification
Nastavitev in izvajanje iger v rešitvi Gamification