Dodajanje vrste pogojnega koraka

Korak spletnega obrazca je lahko vrste »Pogoj«, ki označuje, da mora korak vključevati ovrednotenje izraza. Če je izraz ovrednoten kot »true«, se prikaže naslednji korak. Če je izraz ovrednoten kot »false« in je bilo podano pravilo »Naslednji korak, če pogoj ne uspe«, se prikaže ta korak. Trenutna entiteta je cilj, ki se uporabi za vrednotenje izraza. Vir zapisa se privzeto nastavi na vir zapisa v prejšnjem koraku.

Atributi

Ime Opis
Pogoj Pogojni izraz za vrednotenje
Naslednji korak, če pogoj ne uspe Vrsta pogojnega koraka za razliko od vseh drugih vključuje dve iskanji »Naslednji korak«. Privzeto iskanje »Naslednji korak« bo upoštevano, če je pogoj ovrednoten kot »true«. Ta lastnost določa naslednji korak v primeru, da je pogoj ovrednoten kot »false«.

Na voljo so naslednji operandi:

Operand(i) Vrsti
=, == je enako
!= Ni enako
> Večje od
< Manjše od
>= Večje ali enako
<= Manjše ali enako
& In
| Ali
! Ni
=*, ==*, -= Podobno kot
!=* Ni kot

Oblika

Izraz ima naslednjo obliko:

[logično ime atributa entitete] [operand] [vrednost]

Primer:

new_categorycode = 750101

Pogoj lahko vključuje več izrazov. Uporabite lahko oklepaje za razvrstitev ugnezdenih izrazov v skupine, na primer:

new_categorycode = 750101 & gendercode = 2

  • new_categorycode = 750101 & (gendercode = 2 | gendercode = 3)

  • new_name = Marija Novak

  • new_twooptionfield = true

  • new_twooptionfield = false

Glejte tudi

Konfiguracija portala Dynamics 365 for Customer Engagement
Določitev obrazcev entitet in logike po meri na portalu Dynamics 365 for Customer Engagement
Koraki spletnega obrazca za portale
Vrsta koraka nalaganja obrazca/nalaganja zavihka
Vrsta koraka preusmeritve
Dodajanje JavaScripta po meri