Konfiguracija nastavitev mesta za portale

Nastavitev mesta je poimenovana vrednost, ki jo je mogoče konfigurirati in ki jo uporablja koda spletnega mesta za spreminjanje vedenja ali vizualnega sloga portala. Ko razvijalec ustvari kodo spletnega mesta, običajno navede nastavitve mesta za različne komponente, da bi končnemu uporabniku omogočil spreminjanje vrednosti nastavitev za spreminjanje spletnega mesta, ne da bi moral pri tem spremeniti kodo, prevesti in znova uvesti spletno mesto.

Vzorčni portali, ki so na voljo, če namestite portale Dynamics 365, vsebujejo več nastavitev mesta, ki jih je mogoče konfigurirati, za različne sloge, ki se uporabljajo za spreminjanje mnogih vizualnih elementov mesta, kot so slog ozadja, barva besedila in širina postavitve. Upravljate lahko te vrste nastavitev mesta:

 • Globalne nastavitve portala: te nastavitve veljajo za vse portale, ki so povezani z organizacijo v storitvi Dynamics 365, v katero se dodajajo.
 • Nastavitve mesta portala: te nastavitve veljajo za določene portale (zapise spletnega mesta), ki so povezani z organizacijo v storitvi Dynamics 365, v katero se dodajajo.

Upravljanje nastavitev mesta portala

 1. Vpis v storitev Dynamics 365.
 2. Odprite Portali > Nastavitve mesta.
 3. Če želite ustvariti novo nastavitev, izberite Novo.
 4. Če želite urediti obstoječo nastavitev, izberite Nastavitev mesta, navedeno v mreži.
 5. Določite vrednosti za navedena polja:
  • Ime: oznaka, na katero se sklicuje koda spletnega mesta pri iskanju ustrezne nastavitve. Ime mora biti enolično za povezano spletno mesto, saj bo koda pri pridobivanju nastavitve uporabila prvi najden zapis z ujemajočim se imenom.
  • Spletno mesto: povezano spletno mesto.
  • Vrednost: nastavitev
  • Opis: namen nastavitve ali posebna navodila.
 6. Izberite Shrani in zapri.

Opomba

Integracija zemljevidov Bing ni podprta v nemškem državnem oblaku. Če poskušate ustvariti nastavitev za Bingmaps/poverilnice v tem okolju, se prikaže sporočilo o napaki.

Upravljanje globalnih nastavitev portala

 1. Vpis v storitev Dynamics 365.
 2. Odprite Nastavitve > Nastavitve.
 3. Če želite ustvariti novo nastavitev, izberite Novo.
 4. Če želite urediti obstoječo nastavitev, izberite Nastavitev mesta, navedeno v mreži.
 5. Določite vrednosti za navedena polja:
  • Ime: enolično ime, na katero se sklicuje koda pri iskanju ustrezne nastavitve.
  • Vrednost: nastavitev
  • Opis: namen nastavitve ali posebna navodila.
 6. Izberite Shrani in zapri.

Opomba

Integracija zemljevidov Bing ni podprta v nemškem državnem oblaku. Če poskušate ustvariti nastavitev za BinMap/Key ali Adxstudio/ProductivityPack/BingMap/Key v tem okolju, se prikaže sporočilo o napaki

Glejte tudi

Omogočanje portala
Konfiguracija portala Dynamics 365
Konfiguracija preverjanja pristnosti v portalu Dynamics 365
Določitev obrazcev entitet in logike po meri znotraj portala Dynamics 365