Razpoložljivi pogojni operatorji Liquid

Kadar bodo uporabljene v pogojnih izjavah (if, unless), bodo nekatere vrednosti Liquid obravnavane kot »true«, nekatere pa kot »false«.

V jeziku Liquid sta nična in logična vrednost obravnavani kot »false«, vse ostale pa kot »true«. Prazni nizi, prazna polja itd. se obravnavajo kot »true«. Primeri:

{% assign empty_string = "" %}
{% if empty_string %}
<p>This will render.</p>
{% endif %}

Po potrebi lahko opravite preskus za prazne nize in polja z uporabo posebne vrednosti »empty«.

{% unless page.title == empty %}
<h1>{{ page.title }}</h1>
{% endunless %}

Opravite lahko tudi preskus velikosti za Vrste Liquid, Vrste Liquid ali Vrste Liquid z uporabo posebne lastnosti velikosti.

{% if page.children.size > 0 %}
<ul>
{% for child in page.children %}
<li>{{ child.title }}</li>
{% endfor %}
</ul>
{% endif %}

Povzetek

True False
True ×
False ×
Null ×
Niz ×
prazen niz ×
0 ×
1, 3,14 ×
polje ali slovar ×
prazno polje ali slovar ×
Predmet ×

Glejte tudi

Dodajanje dinamične vsebine in ustvarjanje predlog po meri
Shranjevanje izvorne vsebine z uporabo spletnih predlog
Razlaga operatorjev Liquid
Vrste Liquid
Predmeti Liquid
Oznake Liquid
Filtri Liquid
Ustvarjanje naprednih predlog za portale