Razlaga operatorjev Liquid

Liquid lahko dostopa do vseh običajnih logičnih operatorjev in operatorjev primerjanja. Operatorje je mogoče uporabiti v oznakah, na primer če in razen.

Osnovni operatorji

== je enako
!= ni enako
> Večje od
< Manjše od
>= Večje ali enako
<= Manjše ali enako
Ali Pogoj A ali pogoj B
In Pogoj A in pogoj B

vsebuje

»vsebuje« preverja prisotnost podniza znotraj niza.

{% if page.title contains 'Product' %}

The title of this page contains the word Product.

{% endif %}

»vsebuje« lahko preverja tudi, ali je niz prisoten v polju z nizi.

se začne z

»se začne z« preverja, ali se niz začne z danim podnizom.

{% if page.title startswith 'Profile' %}

This is a profile page.

{% endif %}

se konča z

»se konča z« preverja, ali se niz konča z danim podnizom.

{% if page.title endswith 'Forum' %}

This is a forum page.

{% endif %}

Glejte tudi

Dodajanje dinamične vsebine in ustvarjanje predlog po meri
Shranjevanje izvorne vsebine z uporabo spletnih predlog
Vrste Liquid
Pogojno
Predmeti Liquid
Oznake Liquid
Filtri Liquid
Ustvarjanje naprednih predlog za portale