Shranjevanje izvorne vsebine z uporabo spletnih predlog

Spletna predloga je entiteta Dynamics 365 for Customer Engagement (adx_webtemplate), vključena v portale Dynamics 365 for Customer Engagement, ki se uporablja za shranjevanje izvorne vsebine predlog. Spletna predloga običajno vsebuje Liquid za dinamično upodabljanje vsebin in je osrednja entiteta, uporabljena za integracijo predlog Liquid v preostanek sistema portalov Dynamics 365 for Customer Engagement.

Spletne predloge so lahko vključene v druge vsebine ali združene z drugimi predlogami z uporabo oznak predlog, sklicevanje nanje v teh oznakah pa poteka prek atributa Ime. Uporabljajo se lahko tudi za ustvarjanje celotnih predlog strani po meri ali ustvarjanje glav in/ali nog po meri za spletno mesto portala.

Atributi spletne predloge

Ime Ime predloge. Uporablja se za sklicevanje na to predlogo, ko je vključena v drugi vsebini ali jo razširjajo druge predloge.
Vir Izvorna vsebina predloge. V programu Dynamics 365 for Customer Engagement je za to polje na voljo urejevalnik izvorne kode z označevanjem sintakse in drugimi funkcijami urejanja kode.
Vrsta MIME Izbirno zagotavlja vrsto MIME za vsebino predloge. Če ta ni navedena, se prevzame vrsta »besedilo/html«. Ta vrednost se uporabi samo v primeru, kjer je predloga povezana s predlogo strani in nadzoruje upodabljanje vse vsebine za to predlogo.

Spletne predloge kot predloge strani

Spletne predloge se lahko uporabljajo v povezavi s predlogami strani, s katerimi je mogoče ustvarjati nove predloge za sistem za upravljanje vsebin portalov Dynamics 365 for Customer Engagement. To je mogoče v celoti storiti v programu Dynamics 365 for Customer Engagement, pri čemer ni treba napisati kode .NET ali znova uvesti programa portala.

Če želite ustvariti novo predlogo strani, ki temelji na spletni predlogi, izberite možnost Vrsta za spletno predlogo, ko ustvarjate nov zapis predloge strani. Nato izberite možnost za Spletna predloga.

Bodite pozorni na možnost Uporabi glavo in nogo spletnega mesta(ki je privzeto potrjena). Če je ta možnost potrjena, bo spletna predloga nadzorovala upodabljanje vse vsebine strani med glavo in nogo spletnega mesta na globalni ravni. Če ta možnost ni potrjena, bo spletna predloga v primeru upodabljanja HTML-ja odgovorna za upodabljanje celotnega odgovora – to pomeni vse od vrste dokumenta do korenskih oznak <html> in drugo.

Najpogostejši primeri uporabe spletnih predlog so sicer upodabljanje HTML-ja, če pa upodobite celoten odgovor (tako da prekličete izbiro možnosti Uporabi glavo in nogo spletnega mesta) imate možnost upodabljanja poljubne oblike zapisa na podlagi besedila po izbiri. Tukaj postane pomemben atribut Vrsta MIME spletne predloge. Pri upodabljanju predloge strani, ki ne uporablja glave in noge spletnega mesta, se glava z vrsto vsebine odgovora HTTP nastavi na vrsto MIME povezane spletne predloge. (možnost »besedilo/html« se uporabi, če vrsta MIME ni navedena.) Tako so na voljo številne možnosti za upodabljanje vsebine, ki ni HTML, z uporabo funkcij Liquid. Pogosta uporaba je upodabljanje vira RSS z nastavitvijo vrste MIME na »application/rss+xml«.

Spletne predloge kot glave in noge spletnega mesta

Spletne predloge se lahko uporabijo tudi za globalno preglasitev glave in noge, uporabljeni na portalu Dynamics 365 for Customer Engagement. To storite tako, da polje Predloga glave ali Predloga noge spletnega mesta nastavite na spletno predlogo po izbiri. Upoštevajte, da v primeru preglasitve možnosti Glava spletnega mesta izbrana predloga prevzame odgovornost za upodabljanje primarnega krmarjenja, povezav za vpis/izpis, uporabniškega vmesnika iskanja itd. za elemente vmesnika spletnega mesta, ki jih običajno ureja privzeta predloga glave.

Vgrajene spletne predloge

Na portalih Dynamics 365 for Customer Engagement je na voljo nabor vnaprej izdelanih predlog Liquid. Če jih želite uporabiti, jih morate vključiti po imenu, pri tem pa se sklicujte na spodnji seznam.

Ime Opis Koda
Oglas Ta predloga upodobi oglas glede na ime ali naključni oglas iz umestitve oglasa. {% include 'ad' ad_name:'Name' %}{% include 'ad' ad_placement_name:'Placement Name' %}
Spletni dnevniki Ta predloga ustvari najnovejše objave v spletnih dnevnikih v skupini seznama. {% include 'blogs' %}
Pot Ta predloga ustvari povezave nadrejenih strani nazaj do domače strani iz trenutne strani. {% include 'breadcrumbs' %}
Skupina seznama podrejenih povezav Ta predloga ustvari povezave do katerih koli podrejenih strani trenutne strani v skupini seznama. {% include 'child_link_list_group' %}{% include 'child_link_list_group' title_only:true %}{% include 'child_link_list_group' image_width:'64px', image_height:'64px' %}
Dogodki: Prihodnji Ta predloga ustvari povezave do dogodkov, ki se bodo zgodili v obdobju 60 dni od zdaj. {% include 'events_upcoming' %}{% include 'events_upcoming' number_of_days_in_advance:60 %}
Forumi Ta predloga ustvari seznam forumov spletnega mesta z ustreznim številom niti in objav. {% include 'forums' %}
Stolpec postavitve 1 Ta predloga ustvari postavitev z enim stolpcem, ki vsebuje pot, naslov strani in vsebino kopije strani. {% extends 'layout_1_column' %}{% block main %}... {% endblock %}
Levi široki stolpec postavitve 2 Ta predloga ustvari postavitev z dvema stolpcema. Levi stolpec je širši od desnega. Na vrhu strani sta pot in naslov strani, vsebina kopije strani pa je v levem stolpcu. {% extends 'layout_2_column_wide_left' %}{% block main %}...{% endblock %}{% block aside %}...{% endblock %}
Desni široki stolpec postavitve 2 Ta predloga ustvari postavitev z dvema stolpcema. Desni stolpec je širši od levega. Na vrhu strani sta pot in naslov strani, vsebina kopije strani pa je v desnem stolpcu. {% extends 'layout_2_column_wide_right' %}{% block main %}...{% endblock %}{% block aside %}...{% endblock %}
Srednji široki stolpec postavitve 3 Ta predloga ustvari postavitev s tremi stolpci. Srednji stolpec je širši od levega in desnega. Na vrhu strani sta pot in naslov strani, vsebina kopije strani pa je v srednjem stolpcu. {% extends 'layout_3_column_wide_middle' %}{% block left_aside %}...{% endblock %}{% block main %}...{% endblock %}{% block right_aside %}...{% endblock %}
Kopija strani Ta predloga ustvari HTML vsebine kopije strani, ki ga je mogoče urejati, s podporo za vdelani Liquid. {% include 'page_copy' %}
Glava strani Ta predloga ustvari naslov strani. {% include 'page_header' %}
Anketa Ta predloga ustvari anketo glede na ime ali naključno anketo iz postavitve anket. {% include 'poll' poll_name:'Name' %}{% include 'poll' poll_placement_name:'Placement Name' %}
Iskanje Ta predloga ustvari osnoven obrazec za iskanje z enim poljem za vnos besedila in gumbom za iskanje. {% include 'search' %}
Krmarjenje ob strani Ta predloga ustvari navpično krmarjenje v slogu drevesnega pogleda. Vsebuje povezave do nadrejenih strani na prvi ravni (ali določen odmik globine), povezave do sorodnih strani trenutne strani in povezave do podrejenih strani trenutne strani. {% include 'side_navigation' %}{% include 'side_navigation' depth_offset:1 %}
Izrezek Ta predloga ustvari izrezek vsebine HTML, ki ga je mogoče urejati, glede na ime. {% include 'snippet' snippet_name:'Name' %}
Zgornja vrstica za krmarjenje Ta predloga ustvari navigacijsko vrstico, ki jo je mogoče urejati, s spustnimi meniji za nabor spletnih povezav primarnega krmarjenja. {% include 'top_navigation' %}
Skupina seznama spletnih povezav Ta predloga ustvari skupino seznama s povezavami za nabor spletnih povezav. {% include 'weblink_list_group' weblink_set_name:'Name' %}

Glejte tudi

Dodajanje dinamične vsebine in ustvarjanje predlog po meri
Razlaga operatorjev Liquid
Vrste Liquid
Pogojno
Predmeti Liquid
Oznake Liquid
Filtri Liquid
Ustvarjanje naprednih predlog za portale Omogočanje shranjevanja glave in noge v izhodni predpomnilnik na portalu