Ogled razpoložljivost virov (Project Service)

Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x

Preverite lahko razpoložljivost virov za hiter pregled nad rezerviranostjo vaših virov, lahko pa filtrirate pogled glede na znanja, ekipo, lokacijo in druge možnosti.

Opomba

Ta funkcija je podprta v paketu posodobitev 1 za Dynamics CRM Online 2016. Ali bi želeli imeti to funkcijo? Poiščite skrbnika za Dynamics 365 ali osebo za podporo

Če uporabljate novejšo različico, za razpoložljivost virov glejte Razporejanje virov za projekt (Project Service Automation).

  1. Pojdite na Project Service > Razpoložljivost virov.

    S tem se prikaže pogled koledarja za vse vire in njihovo razpoložljivost. Na vrhu zaslona izberite pogled ali vrstni red razvrščanja. Izberete lahko pogled razpoložljivosti za Dan, Teden ali Mesec in si s puščicami ogledate prejšnje ali naslednje časovno obdobje. Za iskanje določenega vira lahko uporabite iskalno polje.

  2. Kliknite Možnosti, da spremenite, kaj naj bo prikazano. Prikažete lahko na primer legendo, ki prikazuje barvno shemo za različne vrste rezervacije, ali pa izberete prikaz le določene vrste rezervacije (na primer veljavne ali okvirne rezervacije).

  3. Kliknite Filtriraj za prikaz podokna Filter, v katerem lahko filtrirate rezultate glede na organizacijsko enoto, vlogo, znanje in druge atribute.

Glejte tudi

Priročnik za upravitelje virov