Kloniranje izdelka (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Pri ustvarjanju novega izdelka, družine ali paketa lahko nekaj časa prihranite tako, da klonirate obstoječega. S tem ustvarite kopijo izvornega zapisa z vsemi podrobnostmi razen imena in ID-ja. Če ima izdelek, paket ali družina lastnosti, se tudi te kopirajo v klonirani zapis.

  1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  3. V območju Katalog izdelkov kliknite Družine in izdelki.

  4. Izberite zapis družine izdelkov, izdelka ali paketa, ki ga želite klonirati, in nato v ukazni vrstici kliknite Kloniraj. Odprl se bo nov zapis izdelka z istimi podrobnostmi, kot jih ima izvorni zapis, drugačna boste le ime in ID.

    Novi zapis se ustvari pod istim nadrejenim vozliščem kot izvorni zapis.

Glejte tudi

Ustvarjanje izdelka