Kloniranje izdelka (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Pri ustvarjanju novega izdelka, družine ali paketa lahko nekaj časa prihranite tako, da klonirate obstoječega. S tem ustvarite kopijo izvornega zapisa z vsemi podrobnostmi razen imena in ID-ja. Če ima izdelek, paket ali družina lastnosti, se tudi te kopirajo v klonirani zapis.

Kloniranje izdelka v aplikaciji središča za prodajo

 1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

 2. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato Izdelki.

 3. Izberite zapis družine izdelkov, izdelka ali paketa, ki ga želite klonirati, in nato v ukazni vrstici izberite Kloniraj.

  Seznam izdelkov z gumbom za kloniranje

  Prikaže se potrditveno pogovorno okno.

  Potrdi kloniranje izdelka

 4. Izberite Potrdi.

  Odprl se bo nov zapis izdelka z istimi podrobnostmi, kot jih ima izvorni zapis, drugačna boste le ime in ID.

  Novi zapis se ustvari pod istim nadrejenim vozliščem kot izvorni zapis.

Kloniranje izdelka v aplikaciji Sales

 1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

 3. V območju Katalog izdelkov izberite Družine in izdelki.

 4. Izberite zapis družine izdelkov, izdelka ali paketa, ki ga želite klonirati, in nato v ukazni vrstici izberite Kloniraj. Odprl se bo nov zapis izdelka z istimi podrobnostmi, kot jih ima izvorni zapis, drugačna boste le ime in ID.

  Novi zapis se ustvari pod istim nadrejenim vozliščem kot izvorni zapis.

Glejte tudi

Ustvarjanje izdelka