Kloniranje izdelka (Sales in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Pri ustvarjanju novega izdelka, družine ali paketa lahko nekaj časa prihranite tako, da klonirate obstoječega. S tem ustvarite kopijo izvornega zapisa z vsemi podrobnostmi razen imena in ID-ja. Če ima izdelek, paket ali družina lastnosti, se tudi te kopirajo v klonirani zapis.

Kloniranje izdelka (Središče za prodajo)

 1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

 2. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato Izdelki.

 3. Izberite zapis družine izdelkov, izdelka ali paketa, ki ga želite klonirati, in nato v ukazni vrstici izberite Kloniraj.

  Seznam izdelkov z gumbom za kloniranje

  Prikaže se potrditveno pogovorno okno.

  Potrdi kloniranje izdelka

 4. Izberite Potrdi.

  Odprl se bo nov zapis izdelka z istimi podrobnostmi, kot jih ima izvorni zapis, drugačna boste le ime in ID.

  Novi zapis se ustvari pod istim nadrejenim vozliščem kot izvorni zapis.

Kloniranje izdelka (Sales)

 1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

 3. V območju Katalog izdelkov izberite Družine in izdelki.

 4. Izberite zapis družine izdelkov, izdelka ali paketa, ki ga želite klonirati, in nato v ukazni vrstici izberite Kloniraj. Odprl se bo nov zapis izdelka z istimi podrobnostmi, kot jih ima izvorni zapis, drugačna boste le ime in ID.

  Novi zapis se ustvari pod istim nadrejenim vozliščem kot izvorni zapis.

Glejte tudi

Ustvarjanje izdelka