Korišćenje postavki smernica za upravljanje kontrolama privatnosti za Office na Android uređajimaUse policy settings to manage privacy controls for Office on Android devices

Postoje postavke za Office na Android uređajima koje će vam omogućiti da kontrolišete postavke vezane za sledeće:There are policy settings for Office on Android devices that allow you to control settings related to the following:

  • Diagnostičke podatke koji se prikupljaju i šalju korporaciji Microsoft o Office klijentskom softveru koji se koristiDiagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used.

  • Povezana iskustva koja koriste funkcionalnost zasnovanu na oblaku da pruže poboljšane funkcije sistema Office vama i vašim korisnicima.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

Više informacija o dijagnostičkim podacima i povezanim iskustvima potražite u članku Pregled kontrola privatnosti.For more information about diagnostic data and connected experiences, see Overview of privacy controls.

Ove željene postavke primenjuju se na sledeće aplikacije:These policy settings apply to the following applications:

  • Verzija 16.0.12228.20260 i novije verzije programa Word za Android, Excel za Android i PowerPoint za Android.Version 16.0.12228.20260 and later of Word for Android, Excel for Android, and PowerPoint for Android.
  • Verzija 4.1.71 i novije verzije programa Outlook za Android.Version 4.1.71 and later of Outlook for Android.
  • Verzija 16.0.12228.20004 i novije verzije programa OneNote za Android.Version 16.0.12228.20004 and later of OneNote for Android.
  • Verzija 5.47 i novije verzije programa OneDrive za Android.Version 5.47 and later of OneDrive for Android.
  • Verzija 16.0.12430.20254 i novije verzije aplikacije Office za Android.Version 16.0.12430.20254 and later of the Office app for Android.

Postavke smernica dostupne za Office na Android uređajimaPolicy settings available for Office on Android devices

Sledeća tabela navodi postavke smernica koje su dostupne za Office na Android uređajima i vezu ka dodatnim informacijama o svakoj postavci smernica.The following table lists which policy settings are available for Office on Android devices and a link to additional information about each policy setting.

Napomena

  • Predviđene dodatne informacije obuhvataju postavke smernica za Office na uređajima koji rade pod operativnim sistemom Windows.The additional information provided covers the policy settings for Office on devices running Windows. Ali iste informacije se primenjuju na Office na Android uređajima jer su to iste postavke smernica.But the same information applies to Office on Android devices because they are the same policy settings.
  • Postavka smernica Dozvoli upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office dostupna za Office na uređajima koji koriste Windows ne primenjuje se na Office na Android uređajima.The Allow the use of connected experiences in Office policy setting that's available for Office on devices running Windows does not apply to Office on Android devices.
Naziv postavke smernicaName of policy setting Dodatne informacijeAdditional information
Podesite nivo dijagnostičkih podataka klijentskog softvera koje Office šalje korporaciji MicrosoftConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft Postavka smernica za dijagnostičke podatkePolicy setting for diagnostic data
Dozvolite upotrebu povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office that analyze content Postavka smernica za povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržajPolicy setting for connected experiences that analyze your content
Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja preuzimaju mrežni sadržajAllow the use of connected experiences in Office that download online content Postavka smernica za povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na mrežiPolicy setting for connected experiences that download online content
Dozvolite upotrebu dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office Postavka smernica za opcionalna povezana iskustvaPolicy setting for optional connected experiences

Korišćenje usluge smernica oblaka za Office za primenu postavke smernicaUse Office cloud policy service to apply policy settings

Da biste primenili bilo koju od ove 4 postavke smernica za Office na Android uređajima treba da koristite uslugu smernica oblaka za Office.To apply any of these 4 policy settings for Office on Android devices, you need to use the Office cloud policy service. Za više informacija o korišćenju usluge smernica oblaka za Office pogledajte članak Pregled usluge smernica oblaka za Office.For more information on using the Office cloud policy service, see Overview of the Office cloud policy service.

Napomena

Ako ste već koristili uslugu smernica oblaka za Office za konfigurisanje tih postavki smernica za Office na uređajima koji koriste Windows, te iste postavke će se primenjivati na Office na Android uređajima.If you previously used Office cloud policy service to configure these policy settings for Office on devices running Windows, those same settings will apply to Office on Android devices. Da bi se to desilo, samo treba samo da se prijavite u uslugu smernica oblaka za Office i ona će automatski primeniti postavke na Office na Android uređajima.For that to happen, you just need to sign in to the Office cloud policy service and the service will apply the settings automatically to Office on Android devices.