Power BI-dokumentation

Power BI ger dig en bättre inblick och ökar värdet på dina data. Power BI-dokumentationen innehåller expertinformation och hjälper dig att uppfylla dina specifika behov, oavsett hur du använder Power BI.

Relaterade verktyg

Power BI-rapportserver

Utforska Power BI-rapportservern, en lokal rapportserver med en webbportal där du kan visa och hantera Power BI-rapporter, sidnumrerade rapporter och KPI:er.

REST API:er för Power BI

REST-API:erna för Power BI tillhandahåller tjänstslutpunkter för inbäddning, administration och användarresurser.

Power BI klient-API:er för inbäddad analys

Ett bibliotek på klientsidan för inbäddning Power BI med Hjälp av JavaScript eller TypeScript.

Andra Microsoft Power Platform-produkter

Power Apps

Skapa snabbt appar med låg kod som moderniserar precesses och löser tuffa affärsutmaningar i din organisation.

Power Automate

Skapa automatiserade arbetsflöden mellan dina favoritappar och tjänster för att synkronisera filer, få meddelanden med mera.

Power Pages

Utforma, hantera och administrera säkra, moderna och lågkodade företagswebbplatser.

Power Virtual Agents

Skapa kraftfulla robotar med hjälp av ett guidat grafiskt gränssnitt utan kod utan behov av dataexperter eller utvecklare.