!= Operatorn (tecknet för undersentq)

Returnerar true om inte är lika med , eller på annat expr1expr2false sätt.

Syntax

expr1 != expr2

Argument

  • expr1: Ett uttryck av valfri jämförbar typ.
  • expr2: Ett uttryck som delar en minst vanlig typ med expr1 .

Returer

ETT BOOLESKT.

Den här funktionen är en synonym för operatorn (lt gt tecken).

Exempel

> SELECT 2 != 2;
 false
> SELECT 3 != 2;
 true
> SELECT 1 != '1';
 false
> SELECT true != NULL;
 NULL
> SELECT NULL != NULL;
 NULL