= (eq-tecken) operator

Returnerar true om är lika med , eller på annat expr1expr2false sätt.

Syntax

expr1 = expr2

Argument

  • expr1: Ett uttryck av valfri jämförbar typ.
  • expr2: Ett uttryck som delar en minst vanlig typ med expr1 .

Returer

ETT BOOLESKT.

Den här funktionen är en synonym för == (eq eq sign)-operatorn.

Exempel

> SELECT 2 == 2;
 true
> SELECT 1 == '1';
 true
> SELECT true == NULL;
 NULL
> SELECT NULL == NULL;
 NULL