Funktionen log

Returnerar logaritmen för expr med base .

Syntax

log( [base,] expr)

Argument

  • base: Ett valfritt uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.
  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.

Returer

EN DOUBLE.

Om base eller är mindre än eller lika med expr 0 blir resultatet NULL. log(expr) är en synonym för ln(expr) .

Exempel

> SELECT log(10, 100);
    2.0
> SELECT log(e());
    1.0