Funktionen log10

Returnerar logaritmen för expr med bas 10 .

Syntax

log10(expr)

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.

Returer

EN DOUBLE.

Om expr är mindre än eller lika med 0 blir resultatet NULL.

Exempel

> SELECT log10(10);
 1.0